Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

Formålet med dette deltagerprogram er at sikre videnskabelig topkvalitet i alle medlemslande i EU og at øge deltagelsen i Horizon 2020 blandt de medlemslande, der er mindre veletablerede på forsknings- og innovationsområdet.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Leder af DANRO i Bruxelles
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk

Programmet søger at etablere stærkere bånd fra de lande der er mindre veletablerede på forsknings- og innovationsområdet, til dygtige forskere og forskningsinstitutioner i andre EU-lande. Dette gøre igennem nedenstående tiltag:

Teaming

Parring af excellente forskningsinstitutioner med regioner med mindre udviklede og/eller utilstrækkelige forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Twinning

Etablering af relationen mellem nyoprettede forskningsinstitutioner og to eller flere eksisterende forskningsinstitutioner, der er ledende inden for det aktuelle område.

ERA Chairs

Etablering af særlige stillinger, der kan tiltrække talentfulde akademikere til institutioner med et stort uudnyttet videnskabeligt potentiale.

 

Senest opdateret 04. september 2019