Videnskab med og for samfundet

Videnskab med og for samfundet er et tværgående initiativ under H2020, der sigter mod at skabe synergi og effektivt samarbejde mellem forskning og samfund.
Kontakt
Anne Overgaard Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 51
Email: aoj@ufm.dk

Målgruppe

Programmet giver mulighed for samarbejde mellem alle parter i samfundet: borgere, forskere, virksomheder, offentlige institutioner etc.

RRI (Responsible  Research & Innovation)

Involvering af hele samfundet i forskning og innovation er et gennemgående tema i programmet. Herigennem vil man sikre overensstemmelse mellem de processer og resultater, der springer ud af forskning og innovation, og de værdier, forventninger og behov, der er i det europæiske samfund.

RRI betyder bl.a. involvering af samfundet, adgang til resultater og fokus på ligestilling, uddannelse og etiske aspekter.

Hovedområder i programmet

I 2018-2020 er der fem strategiske orienteringer:

  1. Accelerating and catalysing processes of institutional change
  2. Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy
  3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships
  4. Exploring and supporting citizen science
  5. Building the knowledge base for SwafS.

Tilskud

Satserne for EU-støtte varierer fra projekttype til projekttype og i forhold til omkostningstype. 

For forsknings- og innovationsprojekter samt koordinerings- og støtteaktioner gives der op 100 % i tilskud til direkte projektrelaterede, støtteberettigede omkostninger.

For innovationsprojekter gives 70 % i tilskud til de direkte omkostninger. Dog får 'non-profit legal entities' (dvs. universiteter, GTS-institutter, NGO’er, etc, der dokumenterer, at de er "non-profit") også op til 100 % i støtte til innovationsprojekter.

Alle typer af bevillingsmodtagere er berettiget til 25 % af støttebeløbet som tilskud til deres indirekte omkostninger (overhead).

Krav til ansøgere

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Læs mere

Senest opdateret 08. januar 2020