EU søger stærke innovationseksperter til nyt rådgivende organ

Et nyt europæisk råd for innovation - European Innovation Council (EIC) - vil skabe fremtidens spydspidser inden for innovation. Nu efterlyser Europa-Kommissionen innovationseksperter til et Advisory Board, der kan rådgive dem om udvikling og implementering af EIC. Ansøgningsfrist den 10. maj 2019.
Kontakt
Lisa Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 57
Email: lijo@ufm.dk

08. april 2019

Innovationseksperterne skal som medlemmer af det rådgivende organ - EIC Pilot Advisory Board - bistå Europa-Kommissionen med råd af en sådan karakter, at implementeringen af pilotordningen ’EIC Pilot’ og udviklingen af EIC frem mod Horizon Europe bliver optimal. EIC Pilot Advisory Board vil fungere som et rådgivende overgangsorgan indtil 2021. Her etableres et blivende Advisory Board, der samler nogle af Europas førende innovatører med det formål at maksimere organisationens synlighed og gennemslagskraft. Til EIC Pilot Advisory Board har EU brug for 15-20 eksperter fra forskellige områder af Europas innovationsmiljøer. Eksperterne bliver udvalgt på baggrund af en personlig ansøgning.

Det nye European Innovation Council

Oprettelsen af European Innovation Council er en del af det næste rammeprogram for forskning og innovation - Horizon Europe - der vil løbe i årene 2021-2027. Med et budget på cirka 75 milliarder kroner skal EIC bringe europæiske aktører i verdenseliten inden for banebrydende innovation. Det vil blandt andet ske gennem tilskudsordninger bestående af bevillinger og investorkapital.

Først skridt med et EIC

Som led i at forberede EIC i Horizon Europe lancerer Europa-Kommissionen allerede i år forsøgsordningen ’EIC Pilot’. Erfaringerne med ordningen vil indgå i diskussionerne om rådets strategiske retning og implementering. Pilot-ordningen vil omfatte økonomisk støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med banebrydende, innovative forretningsidéer, som stadig er på et tidligt udviklingsstadie. Målet er at accelerere udvikling og opskalering af Europas mest innovative start-ups og SMV’er. Og det er netop denne forsøgsordning som innovationseksperterne blandt andet skal rådgive Europa-Kommissionen om.

Noget for dig?

Du kan læse med om forventningerne og kravene til medlemmerne af EIC Pilot Advisory Board på Europa-Kommissionens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes senest den 10. maj 2019 via Europa-Kommissionens hjemmeside.

Senest opdateret 08. april 2019