Gå til indhold

Kvalitetsløft af danske Horizon 2020 koordinatoransøgninger

Ny ordning løfter kvaliteten af koordinatoransøgninger til Horizon 2020. En af dem, der har glæde af ordningen, er Danmarks Tekniske Universitet, som skal udforske klimapåvirkninger af biodiversitet i det Arktiske Ocean.
Kontakt
Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

06. februar 2020

Præevalueringsordningen retter sig mod danske ansøgere, der vil stå i spidsen for et Horizon 2020-samarbejdsprojekt om forskning eller innovation. Via ordningen får ansøgere gratis gennemlæst og kommenteret deres koordinatoransøgning af kvalificerede evaluatorer, før de indsender den til Europa-Kommissionen. Formålet med ordningen er at højne kvaliteten af danske koordinatoransøgninger og styrke succesraten for ansøgninger med dansk koordinator. Koordinatoren spiller ofte en større rolle i projekterne og får andre danske deltagere med. Ordningen finansieres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Tre ud af otte fik succes

Tre ud af de otte danske koordinatoransøgere, der i 2019 har benyttet sig af præevalueringsordningen, har opnået midler fra Horizon 2020. For danske koordinatoransøgere, der ikke benyttede sig af ordningen, var succesraten én ud af otte. Præevalueringsordningen ser derfor foreløbig ud til at leve op til sit formål.

I de tre dansk-ledede samarbejdsprojekter deltager også syv danske partnere. Til sammen henter de 67 millioner kroner i støtte fra Horizon 2020 fra henholdsvis bioøkonomi-, IKT-, og klimaprogrammet.

Klima og biodiversitet i det Arktiske Ocean

ECOTIP er en af de tre præevaluerede ansøgninger, der nu har fået tildelt midler fra Horizon 2020’s klimaprogram.

ECOTIP udforsker klimapåvirkninger af biodiversitet i det Arktiske Ocean. I takt med at den grønlandske indlandsis smelter og den arktiske havis forsvinder, øges mængden af ferskvand i det Arktiske Ocean. Den forøgede mængde ferskvand ændrer den sæsonbaserede opblanding og lagdeling af vandmasserne. Det er ændringer, der får konsekvenser for primærproduktionen og de marine fødekæder. Dermed får det også betydning for økonomi og levebrød for lokalbefolkningen i Arktis. ECOTIP undersøger, hvordan økosystemet påvirkes, og hvordan såkaldte økosystem ”tipping points”-kaskader kan få konsekvenser for fiskeri og kulstofbinding i havet i Arktis. ECOTIP bliver koordineret af DTU Aqua, Sektion for Hav og Klima, og har i alt 16 partnere.

Lektor Marja Koski, DTU Aqua, som er koordinator for ECOTIP, siger:

- Præevalueringsordningen var en stor hjælp for os i forbindelse med ECOTIP-ansøgningen. Den feedback, vi fik, var især god i forhold til afklaring af ansøgningens centrale koncepter, vi fik forbedret sammenhængen med call-teksten, og vi fik input til ansøgningens struktur. 

Plads til flere

Der er også afsat midler til ordningen i 2020. Derfor kan koordinatoransøgere også i år benytte sig af ordningen om at få kvalitetssikret deres ansøgninger til Horizon 2020 helt gratis.

Læs mere

Senest opdateret 31. marts 2020