Gå til indhold

DANRO - EU kontoret i Bruxelles

DANRO's primære opgave er at varetage danske forskningsinteresser. Vores fokus er at øge dansk deltagelse i Horizon Europe.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk
Marc Vestbo Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk

Med kontor i Bruxelles har DANRO (Danish EU Research Liaison Office) et stort europæisk netværk og vi er tæt på de beslutninger, som bliver drøftet i Europa-Kommissionen.

Vi har direkte kontakt med de embedsmænd i Europa-Kommissionen, som arbejder med forskning og innovation og vi har ligeledes kontakt og kendskab til nøgleaktører og interessenter i Bruxelles.

Netværket gør os i stand til at repræsentere danske forskningsinteresser bedst muligt.

Vi hjælper både virksomheder, universiteter og andre offentlige institutioner med at fremme deres interesser.

DANRO's opgaver

  • Varetage danske forskningsinteresser i Bruxelles
  • Informere og give strategisk sparring omkring Horizon Europe
  • Fungere som 'hjemmested' og mødefacilitator for tilrejsende interessenter

Om DANRO

DANRO (Danish EU Research Liaison Office) blev oprettet i 2006 af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Driften af DANRO hører til under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Kontoret består af to faste medarbejdere og en assistent.

DANRO's internationale netværk

DANRO er medlem af IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices). IGLO er et uformelt samarbejde mellem mere end 20 nationale forskningskontorer i Bruxelles, der beskæftiger sig med EU’s forskningspolitik generelt og EU's forsknings- og innovationsprogrammer i særdeleshed. IGLO-netværket er en effektiv informationskilde og forum for samarbejde med repræsentanter fra andre lande.

Senest opdateret 23. februar 2022