Gå til indhold

DANRO's opgaver

DANRO's vigtigste opgave er at fremme danske forskningsinteresser. Det gør vi på flere forskellige måder.
Kontakt
Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 4164
Email: jjm@ufm.dk
Marc Vestbo Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk

Kontorets opgaver kan inddeles i tre hovedpunkter.

Interessevaretagelse

DANRO’s primære opgave er at fremme danske forskningsinteresser. Vi søger derfor først og fremmest at have direkte indflydelse på Horizon Europe, herunder de enkelte årlige arbejdsprogrammer. Dette gør vi blandt andet ved at være i daglig kontakt med embedsmænd i Europa-Kommissionen og gøre opmærksom på den danske forskningsverdens styrker og standpunkter. Derudover er vi i kontakt med relevante politikere fra Europa-Parlamentet og andre nøgleaktører og interessenter.

Informationsindhentning og strategisk sparring

DANRO indhenter information fra formelle såvel som uformelle kilder om alt fra Europa-Kommissionens langsigtede strategier til specifikke indkaldelser. Derudover arbejder DANRO tæt sammen med programkomitemedlemmerne og de nationale kontaktpunkter (NCP) inden for Horizon Europe.

DANRO yder desuden logistisk hjælp i forbindelse med aktiviteter i Bruxelles. Vi kan være behjælpelige med at arrangere møder mellem danske interessenter og relevante kontakter i Kommissionen og generelt i Bruxelles.

Dertil tilbyder vi strategisk sparring i relation til disse møder for både universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder. Kontakt os for yderlige informationer.

Logistisk hjælp

DANRO kan desuden i begrænset omfang stille gratis mødelokaler til rådighed til danskledede projekter eller møder. Vi råder over et mødelokale med plads til ca. 12 personer. I mødelokalet findes der en PowerPoint projektor, en bærbar pc og trådløs internetadgang. Ved behov for større mødelokale kan DANRO i særlige tilfælde være behjælpelig med at formidle kontakt til andre lokaler i nærheden.

Du er altid velkommen til at kontakte DANRO, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

Senest opdateret 02. juni 2021