Om Horizon 2020

Horizon 2020 støtter europæisk forskning og innovation med 75 milliarder euro frem til 2020. Programmet er en vigtig kilde til finansiering af forskning og innovation i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er med i den politiske proces om programmet og rådgiver ansøgere om mulighederne.
Kontakt
Mette Trojahn Petersen
Kontorfuktionær
Tlf.: +45 72 31 80 59
Email: mtp@ufm.dk

Om Horizon 2020

Få viden om de forskellige programmer, muligheder for EU-finansiering af forskning og innovation, krav og regler forbundet med at søge midler og administrere EU-projekter:

Om styrelsens EU-politiske arbejde i relation til Horizon 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) er på forskellige niveauer engageret i implementeringen af Horizon 2020. Det sker primært via de såkaldte programkomiteer (PC), der er nedsat af Europa-Kommissionen og via de såkaldte referencegrupper (RF), som er nedsat af SFU.

Programkomitéerne giver input til Europa-Kommissionen om de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. Deres opgave er at kvalitetssikre og godkende arbejdsprogrammerne, før opslagene bliver offentliggjort.

Referencegrupperne består af eksperter fra de forskellige faglige forsknings- og innovationsmiljøer i Danmark. Deres opgave er at give faglige indspil til de årlige arbejdsprogrammer.

Herudover udarbejder vi i samarbejde med departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet en række positionspapirer til EU med Danmarks anbefalinger til blandt andet midtvejsevaluering af Horizon 2020 og dets afløser. 

Rådgivning om Horizon 2020

Styrelsens EuroCenter og rådgivernetværket EU-DK Support rådgiver om Horizon 2020. Den fælles vision er, at Danmark deltager aktivt i forsknings- og innovationsprojekter finansierede af Horizon 2020.

Læs mere

 

 

Senest opdateret 03. januar 2019