Gå til indhold

Sådan håndterer du etik?

Få indblik og overblik over, hvordan du håndterer etik i en ansøgning til Horizon 2020. Vi gennemgår EU's krav, den etiske evauleringsproces og bringer videointerview med etik-evaluator Lisbeth E. Knudsen, professor på Københavns Universitet.

Hvad forventer Europa-Kommissionen?

Mand og brikkerNår man gennemfører aktiviteter i Horizon 2020 forventer EU, at man lever op til etiske principper og relevante nationale, fælles Europæiske og international lovgivning, herunder Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder og supplerende protokoller.

Der lægges særlig vægt på:

  • princippet om proportionalitet
  • retten til privatliv
  • retten til beskyttelse af private data
  • retten til personers fysiske og mentale integritet
  • retten til non-diskriminering
  • behovet for at sikre et højt niveau af menneskelig sundhedssikring.

Forsknings- og innovationsaktiviteter, som gennemføres under Horizon 2020 skal desuden udelukkende have fokus på civil anvendelse.

Læs mere

Fire videointerview med etikevaluator

Lisbeth E. Knudsen Professor Lisbeth E. Knudsen, Københavns Universitet, er optaget af etik i forskning. I videoerne fortæller hun, hvorfor ansøgere til Horizon 2020 skal tage etik alvorligt.

Video: Etikproceduren i Horizon 2020 trin for trin

Video: Gode råd om etik i Horizon 2020 til ansøgere

Video: Etikkens plads i H2020 i dansk perspektiv

Video: Bliv etikevaluator i Horizon 2020!

Senest opdateret 12. april 2022