Gå til indhold

Sådan håndterer du køn

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det handler dog ikke blot om at involvere flere kvinder i forskningsprojekter og opnå en kvantitativ kønsbalance. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskning eller innovation.

Kønsaspektet i Horizon 2020

Mand kvinde symbolDer skelnes i Horizon 2020 mellem ”sex” og ”gender”. Sex skal forstås som de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder. Gender beskriver den kulturelt og socialt betingede forskel, der kan betegnes som maskulin eller feminin adfærd, miljø, viden etc. Vi har valgt på dansk at tale om ”kønsaspektet i Horizon 2020”.

Som ansøger til Horizon 2020 skal man være opmærksom på, at det kan have stor betydning for evalueringen af ansøgningen og projektet, om man har husket at tænke kønsaspektet med ind i sit projekt og konsortiet.

Interviews

Lyt til videointerviews med danske forskere, der har særlig viden om køn i forskning. De kommer med forskellige bud og vinkler på kønsaspektet i Horizon 2020. Videoerne kan du bruge som inspiration til at skrive en konkurrencedygtig ansøgning til Horizon 2020. 

Læs mere om Sex & Gender

Senest opdateret 18. oktober 2019