Gå til indhold

”Sex & gender” i forskning og innovation

I arbejdsprogrammerne for Horizon 2020 er kønsaspektet nævnt i mange topics. Der kan f.eks. stå: “Where relevant, describe how sex and/or gender analysis is taken into account in the project’s content.” Tag disse opfordringer alvorligt.
Kontakt
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Opfordringen skal også tages alvorligt, selv hvis det ikke står i topic-teksten. Som ansøger bør du overveje om, det er relevant at tænke kønsaspektet med ind i projektet.

Det vil også være en god idé at vise i selve ansøgningen, at man har gjort sig disse overvejelser. For kønsaspektet vægter en del, når evaluatorernes vurderer ansøgningerne.

Hvorfor så meget snak om køn?

Yngre kvinder i blå skjorte holder symboler på kvinder og mænd i hver sin hånd. Det er ikke udtryk for feminisme, når Europa-Kommissionen efterspørger fokus på køn i projekterne, for køn handler her ikke om ligestilling eller flere kvinder i forskning. Det handler tværtimod om, at resultaterne af de projekter, som EU støtter, skal være så valide og anvendelige som overhovedet muligt.

Derfor er det vigtigt, at man fra starten husker på, at nye metoder, produkter eller teknologier kan have forskellige konsekvenser for kvinder og mænd.

Kønsaspektet skal med andre ord være indlejret i selve forskningen, i forskningsdesign, -metode eller fortolkning af forskningsresultater, for det kan have konsekvenser for kvaliteten, validiteten og anvendeligheden af forskningen.

Eksempler på succesfuld håndtering af kønsaspekter i forskning og innovation

Kønsbalance i konsortiet

Når evaluatorerne har givet deres point og prioriteret ansøgningerne, kan det ske, at to fremragende ansøgninger har fået lige mange point, men at der kun er penge til det ene projekt. I dette tilfælde træder andre kriterier i kraft, der i sidste ende afgør, hvilket projekt der får støtte via Horizon 2020. Et af disse kriterier er kønsbalancen i konsortiet.

Men ikke kun i denne situation vil det være klogt at sikre en god fordeling af mænd og kvinder blandt de udførende partnere i projektet. Det vil altid være en fordel, at konsortiet er varieret sammensat – ikke kun tværfagligt og internationalt, men også kønsmæssigt. Et konsortium, hvor man har gjort sig overvejelser om kønsbalancen, vil alt andet lige stå stærkere i konkurrencen, når konsortiet i øvrigt er stærkt og repræsenterer de bedste inden for feltet.

Og her handler det igen ikke nødvendigvis om flere kvinder, det kan i lige så høj grad være et spørgsmål om at trække flere mænd ind i et ellers kvindedomineret område.

Læs mere

Senest opdateret 12. april 2022