Spørgsmål og svar om Horizon 2020

Her finder du de mest centrale spørgsmål fra danske ansøgere og EuroCenters svar om Horizon 2020 fordelt på følgende kategorier:
Kontakt

EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Innovation
Telefon: 3544 6240
E-mail: eurocenter@fi.dk

Spørgsmål fra Nationale Kontaktpunkter (NCP) til Research Enquiry Service

Dokumenterne neden for er særlig interessante for personer, der arbejder med de økonomiske og juridiske aspekter af EU-projekterne.

Research Enquiry Service er Europa-Kommmissionens helpdesk for spørgsmål til FP7 og Horizon 2020. Neden for finder du en oversigt over de officielle spørgsmål, EuroCenter og vores østrigske og tyske søsterorganisationer har stillet til Europa-Kommissionen på vegne af henholdsvis danske, østrigske og tyske ansøgere og projektdeltagere.  

Senest opdateret 31. maj 2019