Gå til indhold

Værd at vide om etik i Horizon 2020

Hvad indgår i den etiske vurdering? Hvordan er processen for etisk godkendelse? Få svarene nedenfor.

Hvad skal jeg særligt være opmærksom på?

Den etiske vurdering er fokuseret på følgende hovedemner:

  • Beskyttelse af mennesker (herunder deltagere i studier og forskerne selv)
  • Dyrebeskyttelse og -velfærd
  • Databeskyttelse og privatliv
  • Miljøbeskyttelse
  • Tredje lande
  • Dual use – militær anvendelse
  • Misbrug/Ondsindet brug af forskningsresultater

Hvad er processen for en etik-godkendelse?
 

1. Selv-evaluering

Når du ansøger EU om støtte i Horizon 2020 skal du altid udfylde et skema vedrørende mulige etiske problemstillinger. Det er en del af det elektroniske ansøgningsskema Part A. Dette er din Ethics Self-Assessment – det er projektets koordinator eller den projektansvarlige, som udfylder dette skema.

Hvis der er noget i skemaet, som er gældende for forskningsprojektet, skal det i ansøgningsteksten i Part B (afsnit 5 eller 6) beskrives, hvordan emnet håndteres ud fra nationale retningslinjer i de lande, hvor aktiviteterne gennemføres.

Vedlæg eventuelt allerede modtagede godkendelser/etiske vurderinger. Hvis etiske godkendelser endnu ikke er opnået ved ansøgningstidspunktet, beskriv da hvilke godkendelser der indhentes og hvornår de forventes godkendte.

Gør desuden rede for, hvordan det markerede etiske emne er relateret til forskningsmålene, metoden og den mulige effekt (impact), som forskningen kan få.

Læs Europa-Kommissionens vejledning om, hvordan etik-skemaet udfyldes

2. Inden der kan indgås en tilskudsaftale gennemfører Europa-Kommissionen en Etik-screening og en Etik-vurdering.


3. For særligt udvalgte projekter gennemføres en Etik-check og Revision efter at tilskudsaftalen er underskrevet.

Hvad kan ikke godkendes?

Der er forskningsområder, som ikke finansieres i Horizon 2020 på baggrund af etiske hensyn. 

Vær derfor særlig opmærksom indenfor områderne:

  • forskning med formål om kloning med reproduktive formål,
  • menneskelige stam-celler og embryoner
  • genetisk modificering af den menneskelige arvemasse.

Der er dog områder indenfor stamceller der støttes, alt efter forskningens indhold og de involverede medlemslandes lovgivning.

Er forskningsaktiviteterne forbudte i de respektive medlemslande bliver de ikke støttet i Horizon 2020.

Læs mere 

Meld dig som etik-evaluator!

Europa-Kommissionen har brug for eksperter, der kan indgå i den etiske vurdering af projekter. Meld dig som ekspert på:

Hvem kan jeg kontakte?

Se kontaktinformation på medarbejder i højre side.

Senest opdateret 05. december 2021