Videointerviews med Henrik Caspar Wegener (tidligere prorektor på DTU)

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Lyt til videointerview med Henrik Caspar Wegener, tidligere prorektor på Danmarks Tekniske Universitet , og hør om hans arbejde med kønsdimension indenfor teknisk forskning og innovation.
Tre videointerviews med prorektor Henrik Caspar Wegener, Danmarks Tekniske Universitet, om Sex & Gender

Video: DTU og kønsdimensionen i forskning og innovation

Video: Kønsperspektivet er centralt for innovation

Video: DTU's talent skal afspejle samfundet

Senest opdateret 15. februar 2018