Videointerviews med prorektor Henrik Caspar Wegener, DTU

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Lyt til videointerview med prorektor Henrik Caspar Wegener, Danmarks Tekniske Universitet , og hør om hans arbejde med kønsdimension indenfor teknisk forskning og innovation.
Tre videointerviews med prorektor Henrik Caspar Wegener, Danmarks Tekniske Universitet, om Sex & Gender       

Video: DTU og kønsdimensionen i forskning og innovation       

Video: Kønsperspektivet er centralt for innovation       

Video: DTU's talent skal afspejle samfundet       

Senest opdateret 01. november 2016