Gå til indhold

Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU)

Formålet med dette partnerskab er, at støtte nyskabende forsknings- og innovationsløsninger, der bidrager til en klimaneutral luftfart. Frem til 2031 vil partnerskabet uddele mere end 30 milliarder kroner til projekter, der styrker denne grønne omstilling af luftfarten.
Kontakt
Marc Vestbo Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk
Jonas Toft Ludvigsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Det nuværende Clean Aviation kommer ikke ud af det blå, men viderefører tidligere lignende partnerskaber, såsom Clean Sky 2. På denne måde kan Clean Aviation ses som ”Clean Sky 3” og en direkte fortsættelse af de foregående programmer.

Hvad er formålet med partnerskabet?

Generelt skal offentlig-private partnerskaber finansiere løsninger på de store samfundsudfordringer og styrke den nødvendige teknologiske udvikling. Dette er også tilfældet for Clean Aviation partnerskabet. Derfor har Europa-Kommissionen indgået et partnerskab med den europæiske luftfartsindustri, som sammen spiller en vigtig rolle for at nå målene om klimaneutralitet i 2050. Det vil samtidig give Europa og europæisk teknologi og industri en stærk placering på den globale scene.

Helt konkret søger partnerskabet via nyskabende forskning og udviklingen af innovative teknologier at opnå følgende mål:

 • 2035: Lav-emissions fly, der udnytter forskningsresultater opnået igennem partnerskabet. Det  kan øge brug af bæredygtige brændsler og optimerede grønne løsninger
 • 2050: Komplet klimaneutral luftfart (eller min. 30%) takket være fremtidige teknologier og den fulde udrulning og udnyttelse af bæredygtige brændsler og alternative energibærere.

Clean Aviation er bygget op omkring tre specifikke indsatsområder, der hver især har deres egne mål for teknologiske udviklinger og demonstrationsprojekter:

 1. Hybride elektriske regionale fly
  Fremme af forskning og innovation, der kan skabe nye (hybride) elektriske baserede udviklinger for on-board energikoncepter og flykontrol.

 2. Ultraeffektive kort og kort-medium distance fly
  Fremme af innovative tiltag, der kan skabe ultraeffektivt termisk fremdriftssystem og minimere brændstofforbrug. Dette aspekt skal især ses i sammenhæng med brugen af andre lav til nul-udledningssystemer, såsom syntetiske brændstoffer og Hydrogen, der på trods af deres lav til nul-udledninger er mere energiintensive at producere.
   
 3. Disruptiv teknologier der muliggør Hydrogendrevne fly
  Muliggøre at fly og motorer udnytter potentialet i Hydrogen (især flydende) som et alternativt nul-udlednings brændstof.

Hvem kan søge støtte?

CAJU er især interessant for følgende aktører:

 • Virksomheder (både store industrier og små og mellemstore virksomheder, SMV’er)
 • Luftfartssektoren, herunder bl.a. myndigheder og organisationer
 • Forskere fra universiteter og andre viden- og forskningsinstitutioner.

De kan indgå som partnere i de projekter, som CAJU uddeler penge til.

Hvilke krav gælder?

Partnerskabet er omfattet af de samme regler og langt hen ad vejen også de samme projekttyper som i Horizon Europe.

Hvilke typer af projekter støtter partnerskabet?

Pengene uddeles på baggrund af ansøgninger til opslag i arbejdsprogrammer. Til hvert opslag knytter sig en projekttype, der indikerer graden af markedsnærhed (TRL-niveau) og definerer det arbejde, som forventes udført i projektet.

Der kan søges midler til følgende projekttyper:

 • Forsknings- og Innovationsprojekter (RIA): TRL 3-5
  • Innovationsprojekter (IA) Demo: TRL 6-7
  • Innovationsprojekter (IA) Flagships: TRL 8
  • Koordinations- og støtteaktiviteter (CSA)

Støtteraterne varierer afhængig af projekttype. Forventningen er, at store virksomheder typisk selv bringer penge ind i et projekt i form af fuld eller delvis medfinansiering.

Hvem er partnerne i CAJU, og kan jeg deltage?

Det offentlig-private partnerskab er indgået mellem Europa-kommissionen og et konsortium af private aktører, der tilsammen udgør partnerskabets Governing Board.

Medlemslande i partnerskabet er repræsenteret via op til to medlemmer i States Representative Group (SRG), der rådfører sig og jævnligt giver input til Governing Board.

Alle relevante interessenter som f.eks. store virksomheder, SMV'er, virksomhedsklynger, forsknings- og videninstitutioner, universiteter, luftfartsmyndigheder og teknologiplatforme kan søge om medlemskab af CAJU. Medlemmer er orienteret om og opnår indflydelse på bl.a. kommende opslag.

Det er ikke et krav at være medlem af CAJU for at være med i projekter finansieret af partnerskabet.

Læs mere

Senest opdateret 28. oktober 2022