International Network Programme

International Network Programme yder støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forskere fra Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydafrika, Sydkorea og / eller USA.
Kontakt
Ditte Nissen Lund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk
Winnie H. Laugø
Kontorfuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk
Adam Baden
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: aba@ufm.dk

Fakta

Hvem kan søge?

Anerkendte forskere ansat ved danske universiteter eller forskningsinstitutioner samt anerkendte forskere og forskningseksperter ansat i virksomheder eller GTS, der ønsker at gennemføre netværksaktiviteter med forskere fra ét af de lande, som UFM har bilaterale aftaler om forskningssamarbejde med: USA, Kina, Israel, Indien, Japan, Brasilien, Sydkorea og / eller Sydafrika. For ansøgninger med et arktisk fokus, kan samarbejdspartnere også være fra Canada, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, og/eller Rusland.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til workshops/konferencer og kortere forskningsophold, der gennemføres  i samarbejde med nye partnere fra ét eller flere af UFM's samarbejdslande.

Der ydes støtte til driftsudgifter til følgende aktiviteter:

  • Workshops og konferencer
  • Internationale rejseudgifter, herunder flybilletter, ophold og daglige udgifter til fortæring og lokal transport, jf. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen, 2000, Finansministeriet
  • Overhead/administrationsbidrag ansættelsessted, jf. gældende regler.
  • Der ydes ikke støtte til afholdelse af lønudgifter og honorarer.

 

Hvornår kan du søge støtte?

Som regel offentliggøres opslag om Internationalt Netværksprogram primo marts med ansøgningsfrist medio maj. Programmet finansieres af finansloven, så opslag sker kun, såfremt der er midler hertil.

Behandlingsproces

Ansøgningerne behandles af Netværksprogramudvalget, som består af 10 medlemmer, der er bredt fagligt repræsenteret. Medlemmerne udpeges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indhentning af forslag fra relevante forskningsråd og -udvalg o. lign.

Udvalget udarbejder en indstilling til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der meddeler afgørelsen til ansøger senest medio november. Hvis relevant, foretages forinden en partshøringsproces.

Eventuelle ændringer til ovenstående, offentliggøres her på hjemmesiden.

Senest opdateret 17. juli 2019