EU-DK-Hjemtag

Formålet med ordningen EU-DK-Hjemtag er at få flere – og gerne nye - deltagere i forsknings- og udviklingsprogrammet Horizon 2020. Det er ikke længere muligt at søge midler fra ordningen.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Målet er, at navnlig flere danske virksomheder, videninstitutioner, kommuner m.v. bliver opmærksomme på programmets muligheder, og at de deltager i gode ansøgninger, der har en stor chance for at klare sig godt i den hårde konkurrence om EU-midlerne.

EU-DK-Hjemtag kunne søges af både offentlige og private institutioner samt virksomheder. Det var en forudsætning for tilskud, at mindst to partnere i EU-DK Support netværket deltager som aktive parter i projektet og deltager i gennemførelsen af projektets aktiviteter.

Støttede projekter    Senest opdateret 21. februar 2018