EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Fra den 20. december 2018 er det igen muligt at indsende ansøgninger til EUopSTART for opslag i 2019 og 2020 i Horizon 2020.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister 2019 for EUopSTART

Der er tre cut offs i 2019 alle med frist kl. 12 på følgende datoer:

  • 25. februar 2019 - er lukket.  
  • 20. maj 2019 - er lukket 
  • 30. september 2019

Resultatet af 1. og 2. ansøgningsrunde 

Vi modtag i første runde i alt 150 ansøgninger. 116 ansøgninger har opnået en bevilling, mens 34 ansøgninger fik et afslag.

Vi modtag i anden runde i alt 139 ansøgninger. 111 ansøgninger har opnået en bevilling, mens 28 ansøgninger fik et afslag. 

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen Maks. tilskudsbeløb
Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Senest opdateret 28. august 2019