EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Fra den 20. december 2018 er det igen muligt at indsende ansøgninger til EUopSTART for opslag i 2019 og 2020 i Horizon 2020.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister 2019

Der er tre cut offs i 2019 alle med frist kl. 12 på følgende datoer:

  • 25. februar 2019
  • 20. maj 2019
  • 30. september 2019

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon 2020. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

The call text to EUopSTART - udkommer januar 2019

Senest opdateret 18. januar 2019