EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut off i år er den 26. februar 2018 efterfulgt af to cut offs henholdsvis den 22. maj og 8. oktober 2018. Ved alle tre cut offs er fristen kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til konsulentydelser kan højst udgøre 70% af det samlede tilskud.

Vær opmærksom på:

  1. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil den 8. oktober 2018 kl. 12.00. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger.
  2. Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før næste cut off dato. Vejledningen fremgår af ansøgningsskemaet.
  3. Med hensyn til MSCA og ERC kan der udelukkende søges tilskud til ansøgninger, der omfatter minimum 2 projektdeltagere.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

 

Senest opdateret 09. januar 2018