EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut off i år var den 26. februar 2018. De næste to cut offs er henholdsvis den 22. maj og 8. oktober 2018. Ved alle tre cut offs er fristen kl. 12.00.

Til årets første cut off den 26. februar 2018 fik vi 114 EUopSTART-ansøgninger. Vi er nu i gang med at evaluere dem, og alle ansøgere kan forvente svar i slutningen af marts. Næste cut off er den 22. maj kl. 12.00.  e-grant er dog lukket i perioden den 9. maj kl. 16.00 til den 14. maj kl. 9:00.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer under Horizon 2020.

Hvad kan du søge tilskud til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser.

De konkrete muligheder fremgår af:

Betingelser

Styrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Tilskuddet til konsulentydelser kan højst udgøre 70% af det samlede tilskud.

Vær opmærksom på:

  1. Ansøgningsportalen e-grant vil være åben indtil den 8. oktober 2018 kl. 12.00. I denne periode kan der løbende indsendes ansøgninger.
  2. Det er nu muligt at rette i ansøgninger, der allerede er indsendt – under forudsætning af, at rettelserne foretages før næste cut off dato. Vejledningen fremgår af ansøgningsskemaet.
  3. Med hensyn til MSCA og ERC kan der udelukkende søges tilskud til ansøgninger, der omfatter minimum 2 projektdeltagere.
  4. I anden cut-off er det muligt at søge tilskud til at afholde Individual Fellowships-masterclasses. Tilskud gives til at dække deltageres rejse- og opholdsudgifter og værtsinstitutionens omkostninger. Masterclassen kan afholdes af en enkelt organisation eller i fællesskab med andre. Det forventes, at masterclassen afholdes som en heldagsworkshop eller fordelt over flere dage.

Søg via ansøgningssystemet, E-grant

Ansøgninger sendes via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, E-grant, og skal være på dansk eller engelsk.

Vær opmærksom på, at vi er nødt til at lukke for adgangen til egrant-ansøgningssystemet i perioden den 9. maj kl. 16.00 til den 14. maj kl. 9:00. Systemet skal opdateres.

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

 

Senest opdateret 19. marts 2018