Gå til indhold

EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i europæisk forskning og innovation. Læs om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.
Kontakt
Lisbet Elming
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 52
Email: lel@ufm.dk

Ansøgningsfrister i 2021 og 2022

Der er ikke flere frister i 2021. Vi regner med at kunne åbne for EUopSTART i slutningen af januar/begyndelsen af februar i 2022 med første deadline før påske. Derefter regner vi med yderligere to frister i løbet af 2022.

Du kan søge allerede, når arbejdsprogrammet er præpubliceret

Du kan indsende din ansøgning om midler fra EUopSTART, når EU har præpubliceret arbejdsprogrammet på Funding & Tenders-portalen, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen åbner for EUopSTART-ansøgninger. I arbejdsprogrammet kan du se EU-opslag og ansøgningsfrister for de kommende to år. Lige nu kan du søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EU-opslag med ansøgningsfrist senest den 31. december 2022.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning cirka 4-5 uger efter ansøgningsfristen. På grund af corona er der lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under:

En ansøgning pr. virksomhed

Vær opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende en ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden . Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser

Rolle i ansøgningen

Maks. tilskudsbeløb

Partner 50.000 kr. 
Koordinator 75.000 kr.

Du kan læse om retningslinjer og vilkår for EUopSTART-ordningen her:

Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

Hvordan søger du EUopSTART?

Du skal sende  ansøgningen til EUopSTART via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant.

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Behandling af personoplysninger

Tjekliste til ansøgning

Engelsk version af opslaget

Særlig pulje for koordinatorer - præevaluering af ansøgning

Søger du som koordinator, kan du også benytte styrelsens pvæevalueringsordning. Her giver to eksterne evaluatorer din ansøgning et grundigt kvalitetstjek, før du indsender den til Europa-Kommissionen. 

Senest opdateret 02. december 2021