Puljemidler til arrangører på Forskningens Døgn

Puljemidler kan søges af arrangører på Forskningens Døgn og skal fremme afholdelse af arrangementer ved at yde støtte til lokale arrangementer. Puljemidler opslås en gang om året forud for Forskningens Døgn.

Hvem kan søge?

Alle enheder i den offentlige sektor kan søge om tilskud fra puljen. Private virksomheder og organisationer kan søge, hvis de indgår i et ligeværdigt samarbejde med en offentlig institution om gennemførelsen af et arrangement.

Næste ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til puljemidler er 12. januar 2015 kolokken 12:00.

Hvad kan du søge støtte til?

Puljemidler kan bruges til at dække følgende udgifter:

  • Markedsføring.
  • Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr mv.
  • Honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, konferencier med betydelig relevans for arrangementet.
  • Arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere.

Puljemidler kan ikke bruges til:

  • Arrangementer, der kun består af foredrag.
  • Honorarer til interne medarbejdere (projektledelse, lønninger m.v.).
  • Køb af udstyr.
  • Udgifter til persontransport (taxa og lign.), med mindre dette er en del af honoraraftale med eksterne partnere.
  • Udgifter til forplejning, med mindre dette er en del af honoraraftale med eksterne partnere.

Krav

Der kræves en medfinansiering på minimum 50 %. Øvrige ansøgningskriterier opstilles fra år til år. Læs mere i opslaget for puljemidler 2013.

Du skal ansøge elektronisk via styrelsens e-ansøgningssystem.

 

Senest opdateret 12. januar 2015