Udlodningsmidler

Udlodningsmidlerne går til konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet.

Udlodningsmidler

Opslag til Udlodningsmidler 2017

Fristen for at søge om tilskud fra Udlodningsmidlerne 2017 var den 1. februar 2017. PT ingen aktuelle opslag.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har tidligere uddelt en del af overskuddet fra Danske Spils midler til initiativer, der normalt ikke vil kunne få støtte fra det forskningsrådgivende system. Personer, grupper eller organisationer har tidligere kunne søge støtte til enkeltprojekter. I princippet kunne alle søge. Der var dog enkelte undtagelser:

  • Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende kunne ikke få støtte til formål, som de efter lov eller andre gældende regler skulle varetage og får bevilling til
  • Ansøgere, som tidligere har fået bevilget støtte, men ikke har overholdt retningslinjerne for støtte fra Udlodningsmidlerne.
Senest opdateret 22. august 2017