Sådan søger du Uddannelses- og Forskningsministeriets udlodningsmidler

Her kan du finde vejledning til , hvordan du søger Udlodningsmidlerne og udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgninger skal indsendes i det elektroniske ansøgningssystem e-grant.

 • Opslag til Udlodningsmidler 2017
 • E-grant

Du skal udfylde den elektroniske ansøgningsblanket og vedhæfte relevante dokumenter. Du skal vedhæfte et specificeret budget for det ansøgte beløb. Budgetskema til udarbejdelse af det specificerede budget kan downloades fra ansøgningsblanketten under trinnet Ansøgt beløb eller neden for på denne side. Hvis Udlodningsmidlerne er del af et større projektbudget med finansiering fra andre kilder, skal du samtidig også vedhæfte det samlede projektbudgettet.

Sådan udfylder du den elektroniske ansøgningsblanket

Når du kommer ind på Udlodningsmidlernes ansøgningsblanket i e-grant, skal du give din ansøgning en titel.

Herefter åbner den relevante blanket.

Blanketten består af en række trin, der skal udfyldes. Du behøver ikke at udfylde alle trin på samme tid. Du kan begynde på ansøgningen, gemme, lukke og genoptage dit arbejde senere, ligesom du kan redigere tidligere indtastede oplysninger og tilføje eller slette bilag, indtil du indsender ansøgningen.

Skemaet har følgende trin:

Projektresume

Her skal du skrive et kort beskrivelse af formidlingsaktiviteten på dansk. Beskrivelsen vil blive gjort offentligt tilgængelig, hvis du modtager tilskud.

Ansøger

Såvel personer som organisationer og virksomheder (både offentlige og private) kan søge støtte fra Udlodningsmidlerne. Du skal derfor angive, om ansøgningen indgives på vegne af:

 • En privatperson eller
 • En institution, organisation eller forening med cvr-nummer eller
 • En institution, organisation eller forening uden cvr-nummer

Du skal være opmærksom på, at det er den person, der opretter ansøgningen, der også skal indsende ansøgningen. Du kan invitere andre personer til at deltage i arbejdet med ansøgningsskemaet. Du tildeler adgang til andre personer via e-grant.dk.

Private virksomheder og organisationer skal udfylde en de minimis-erklæring, der vedhæftes under trinnet Vedhæft bilag.

Projektbeskrivelsesfelter

Ansøgningsblanketten tager udgangspunkt i vurderingskriterierne for uddeling af Udlodningsmidlerne. Du skal derfor bl.a. beskrive følgende:

 • Målgruppen
 • De(t) forskningsfelt(er)/forskningsresultat(er) der tages udgangspunkt i
 • Sammenhængen mellem målgruppen, forskningsfeltet og aktiviteterne
 • Projektets formidlings- eller markedsføringsplan
 • Aktivitetens forventede effekt - og hvordan denne måles/evalueres
 • Jeres og eventuelle samarbejdspartneres kompetencer

Hvert tekstfelt har en begrænsning på antal tegn, der ikke kan overskrides. Det er derfor vigtigt, at du besvarer hvert spørgsmål så præcist og konkret som muligt.

Under Varighed i trinnet skal du angive dato for, hvornår du forventer, at projektet påbegyndes og afsluttes. Disse datoer kan om nødvendigt ændres senere, hvis du får tilskud.

Ansøgt beløb

Her angiver du det beløb, som I søger fra Udlodningsmidlerne. Du kan også downloade budgetskemaet (et excel-ark) til det specificerede budget for det ansøgte beløb. Skemaet kan også downloades her:

Beskrivelse af budgettet

Her kan du uddybe hvilke tjenesteydelser og aktiviteter, som det ansøgte beløb skal finansiere.

Prioriteringskriterier

Hvis to eller flere ansøgninger vurderes til at være lige støtteværdige, og der ikke er midler til at dække samtlige af disse ansøgninger, vil der blive foretaget en prioritering ud fra en række prioriteringskriterier, der fremgår af opslaget. I denne del af ansøgningsblanketten kan du uddybe, hvordan projektet adresserer disse kriterier. Disse udfyldes kun, hvor det relevant.

Vedhæft bilag

Følgende bilag SKAL ALTID vedhæftes:

 • Specificeret budget for udlodningsmidler

Budgetskema findes her:

Følgende bilag skal vedhæftes, hvis det er relevant:

 • De minimis-erklæring, hvis ansøger er en privat virksomhed eller organisation
 • Budget for hele projektet, hvis de ansøgte midler skal indgå i et større projektbudget

Skabelon til de minimis-erklæring findes her:

Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format.

Senest opdateret 20. juli 2020