Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2013 Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, 2013

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, 2013

To projekter har fået tilsammen 38 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund. Der blev søgt om over 1 mia. kr.
  • Det ene projekt omhandler tidlig opsporing af tarmkræft med en helt ny blodprøvebaseret test, og det andet drejer sig om, hvad anæmi i graviditeten betyder for barnets risiko for at få diabetes senere i livet.

  • Førstnævnte projekt kan have vidtrækkende positive konsekvenser for Danmark og andre vestlige lande, medens resultaterne af det andet projekt, der udføres som et feltstudie i Tanzania, kan få stor betydning for vores forståelse for, hvorfor fedme og diabetes udvikler sig så hurtigt i Afrika og i andre tredje verdenslande”, siger komiteens tiltrædende formand, direktør Kim Krogsgaard.

    Han beklager, at man i år har haft meget begrænsede midler og derfor kun været i stand til at bevilge under fire pct. af det beløb, der totalt var søgt om: ”Det har været en svær udvælgelsesproces, fordi vi har siddet med mange gode ansøgninger, men vi er til gengæld meget glade for at kunne støtte de to meget spændende projekter, som på hver deres måde har vidtrækkende perspektiver”, siger han. 

NOCRC : Novel CRC Screening Tools Improve Survival and Cost-effectiveness
(1309-00006B)
Dansk titel: NOCRC: Nye CRC screenings tests forbedre overlevelse og omkostningseffektivitet
Bevillingsmodtager: Torben Falck Ørntoft
E-mail: orntoft@ki.au.dk
Bevilget beløb: 20 mio. kr.
Samlet budget: 35,1 mio. kr.
Bevillingsperiode: 2014-2018
Forskeruddannelse: 2 phd'er
Partnere: Aarhus Universitetshospital, Kræft og Inflammationscentret; Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling; Hvidovre Hospital; University College London; John Hopkins University School of Medicin; Exiqon A/S

Årligt dør der ca. 2 000 danskere af tarmkræft, mens 4 300 nye tilfælde opdages. Den høje dødelighed skyldes, at kræften ofte er meget fremskreden, når den opdages. Fra januar 2014 indføres derfor et screeningsprogram for tarmkræft for alle 1,6 mio. danskere mellem 50-74 år, baseret på en undersøgelse for blod i afføringen. Dette program, som koster ca. 800 mio. kr. i de første fire år, forventes at reducere dødeligheden med 15 %. Men screeningsprogrammet hæmmes væsentlig af, at ikke alle tumorer bløder ud i tarmen, og at kun hver anden person vælger at gennemføre afføringstesten. Derved opdages reelt kun 25-30 % af tumorerne i befolkningen. Der er derfor et stort behov at udvikle en endnu bedre screeningsmetode. NOCRC er en international alliance, som tæller læger og forskere fra Danmark, Storbritannien og USA, der i et tæt samarbejde med otte danske screeningscentre vil udvikle, afprøve og indføre effektive blodprøve-baserede alternativer til afføringstesten. Det vil være muligt med en række teknologiske landvindinger, som vil kunne påvise utroligt små mængder spor af tumorer i en blodprøve, endda længe inden, at kræftsygdommen giver symptomer. Undersøgelser baseret på blodprøver opnår typisk en patientdeltagelse over 90 %, hvilket ifølge beregninger fra Sundhedsstyrelsen vil fordoble antallet af tumorer, der opdages, og medføre markant lavere dødelighed. Således vil en blod-baseret screeningsindsats få langt færre omkostninger til fordel for både patienter og samfund.


FOETALforNCD – Foetal Exposure and Epidemiological Transition: the role of Anaemia in early Life for Non-Communicable Diseases in later life
(1309-00003B)
Dansk titel: FOETALforNCD - føtal eksponering og epidemiologisk transition: betydningen af anæmi i fosterlivet for livsstilsygdomme i voksenlivet.
Bevillingsmodtager: Ib Christian Bygbjerg
E-mail: iby@sund.ku.dk
Bevilget beløb: 17, 9 mio. kr.
Samlet budget: 22,2 mio.kr.
Bevillingsperiode: 2014-2017
Forskeruddannelse: 2 phd'er
Partnere: Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi; Rigshospitalet, Afdeling for Endokrinologi; Lund University, Department of Clinical Research; Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Lav blodprocent (anæmi) under graviditeten ses hos 12 % i Danmark og langt hyppigere i udviklingslande. Anæmi nedsætter fødselsvægten, og der er muligvis en sammenhæng mellem lav fødselsvægt og forekomsten af sukkersyge og hjertekarsygdomme, som begge er i voldsom vækst i udviklingslande. Dette projekt vil undersøge, om væksten skyldes føtal programmering, dvs. en ændret aktivitet i fosterets arvemateriale, DNA. Forskning tyder på, at det især er i første del af graviditeten, føtal programmering finder sted, og det kan ikke udelukkes, at moderens helbred inden graviditeten også er af betydning. Tiden op til, samt første del af graviditeten, kan derfor være et afgørende tidspunkt for at forebygge anæmi og forhindre udvikling af sukkersyge og hjertekarsygdomme. For bedre at kunne forstå, hvordan anæmi påvirker risikoen for udvikling af sukkersyge og hjertekarsygdomme, vil vi i Tanzania følge kvinder før og under deres graviditet. Fostervækst og moderkagens udvikling vil blive fulgt tæt, og de nyfødtes vægt og kropssammensætning vil blive vurderet. I navlesnorsblod og i vævsprøver fra moderkagen vil ændringer i den nyfødtes DNA og markører for metabolisme blive kortlagt. Dette vil i lyset af den nyfødtes vægt og kropssammensætning blive relateret til anæmigraden, helbredet hos kvinderne, fostervæksten og moderkageudviklingen.

Senest opdateret 30. januar 2014