Opslag 2015

Viser 1-30 af 34 resultater
Opslag til Udlodningsmidler 2016
Publiceringsdato 02. december 2015 DEADLINE FORLÆNGET. Opslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2016. Deadline er nu 8. februar 2016 kl. 12.00. Ansøgningsblanketten vil være tilgængelig fra 14. december 2015.
Opslag: Forskerophold ved CITRIS
Publiceringsdato 18. oktober 2015 Søg om forskerophold ved Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS) på University of California (UC) ved de fire campuses: UC Berkeley, UC Davis, UC Merced og UC Santa Cruz.
750 millioner kroner til europæiske forsknings- og innovationsprojekter om bioøkonomi
Publiceringsdato 09. oktober 2015 Det offentlig-private EU-partnerskab Bio-Based Industries (BBI) har offentliggjort deres 2015-opslag, hvor de efterlyser forslag til forsknings- og innovationsprojekter indenfor bioøkonomi. Ansøgningsfrist: den 3. december 2015.
Ny nordisk pulje for forskere inden for bioøkonomi, jordbrug og fødevarer
Publiceringsdato 09. oktober 2015 Søg penge til konferencer, workshops, seminarer inden for bioøkonomi-, jordbrugs- eller fødevareforskning. Bag puljen står nordisk komité for jordbrugs- og fødevareforskning (NKJ). Ansøgningsfrist: den 9. november 2015.
Opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020
Publiceringsdato 31. juli 2015 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort ERC arbejdsprogrammet for 2016 med bl.a. opslag til Starting Grant til udbytterig og banebrydende forskning. Ansøgningsfrist: Den 17. november 2015.
Det Frie Forskningsråds opslag E2015 og F2016
Publiceringsdato 03. juli 2015 Det Frie Forskningsråds opslag E2015 og F2016
Opslag til KIC-Start
Publiceringsdato 04. juni 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation har etableret en tilskudsordning – KIC-Start – for danske deltagere, som ønsker at deltage i en KIC-ansøgning til de kommende KICs inden for ”Food4future” og ”Added-value Manufacturing”, som udbydes af EIT i 2016. Ansøgningsfrist: den 25. juni 2015 kl. 12:00.
100 millioner euro til bioøkonomiske flagskibsprojekter
Publiceringsdato 26. maj 2015 Det nye offentlig-private EU-partnerskab Bio-Based Industries har åbnet for ansøgninger til store flagkibsprojekter, der skal bringe EU tættere på det fossil-fri, biobaserede samfund. Ansøgningsfrist: den 15. september 2015.
Opslag for EliteForsk 2016
Publiceringsdato 20. maj 2015 Opslag for EliteForsk 2016 er nu offentliggjort, og der skal findes kandidater til de prestigefyldte EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier.
Ny nordisk pulje til forskere på bioøkonomi- og fødevareområdet
Publiceringsdato 06. maj 2015 Via den nye pulje kan du få dækket halvdelen af dine udgifter til at afholde workshops, seminarer og konferencer om bioøkonomi eller fødevare. Formålet med den nye pulje er at fremme nordisk forskning og innovation herunder uddannelsen af yngre forskere. Ansøgningsfrist: den 15. maj 2015 kl. 13.
PRODEX-ansøgninger
Publiceringsdato 25. marts 2015 PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques, PRODEX, er et program under European Space Agency (ESA). Der er ikke en fast ansøgningsfrist til PRODEX-programmet, men ansøgninger modtaget inden 1. juni 2015 behandles samlet.
Ny nordisk netværkspulje for forskere inden for bioøkonomi, jordbrug og fødevarer
Publiceringsdato 27. februar 2015 Søg penge til netværksaktiviteter, workshops, seminarer og deling af infrastruktur inden for bioøkonomi-, jordbrugs- eller fødevareforskning. Bag puljen står nordisk komité for jordbrugs- og fødevareforskning og det nordiske forskningssamarbejde på skovbrugsområdet. Ansøgningsfrist: 26. april 2015.
Opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) Advanced Grant i Horizon 2020
Publiceringsdato 10. februar 2015 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020 under overskriften: Advanced Grant. Ansøgningsfrist: Den 2. juni 2015.
Opslag til nye COST Aktioner
Publiceringsdato 04. februar 2015 COST Association modtager ansøgninger til nye COST Aktioner. Støtte gives til bl.a. etablering af forskernetværk, kortere uddannelsesophold & træningsskoler. Løbende ansøgningsfrist. Indkomne ansøgninger evalueres 2 gange årligt. Næste collection date er udskudt fra d. 23. feb til d. 24. apr 2016.
Opslag inden for Rumfart i Horizon 2020
Publiceringsdato 29. januar 2015 I 2015 er tre opslag inden for Rumfart i Horizon 2020. Overskrifterne for de tre opslag er: Protection of European assets in and from Space, Earth Observation, Space-Competitiveness of the European Space Sector og Applications in Satellite Navigation-Galileo. Ansøgningsfrist: den 8. april 2015.
Opslag inden for Forskningsinfrastruktur i Horizon 2020
Publiceringsdato 29. januar 2015 I 2015 er der to opslag inden for forskningsinfrastruktur i Horizon 2020. Overskrifterne for de to opslag er: Developing new world-class research infrastructures og Support to innovation, human resources, policy and international cooperation. Ansøgningsfrist: den 21. april 2015.
Opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (FET) i Horizon 2020
Publiceringsdato 29. januar 2015 I 2015 er der to opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (Future and Emerging Technologies, FET). Der er løbende ansøgningsfrister i 2015, men de vurderes samlet to gange i 2015.
Opslag inden for Energi i Horizon 2020
Publiceringsdato 29. januar 2015 I 2015 er der tre opslag i Energi under overskrifterne: Competitive Low-Carbon Energy, Smart Cities and Communities og Energy Efficiency. Opslagene favner næsten 30 forsknings-, innovations- og udviklingsemner. Ansøgningsfrister: 4. februar-4. juni 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020
Publiceringsdato 29. januar 2015 I 2015 er der et opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020. Opslaget har fokus på at omsætte idéer til kommercielle produkter, services og processer. Støtten gives til at forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion. Ansøgningsfrister: løbende men vurderes samlet tre gange i 2015.
Opslag til Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) i Horizon 2020
Publiceringsdato 26. januar 2015 Europa-Kommissionen har offentliggjort opslaget Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), hvor de støtter udveksling og udstationering af medarbejdere mellem industrien og forskningsverdenen. Ansøgningsfrist: Den 28. april 2015.
Det Frie Forskningsråd annoncerer opslag til HERA JRP ’Uses of the Past’
Publiceringsdato 23. januar 2015 Det nye fælleseuropæiske opslag HERA JPR ’Uses of the Past’ giver nu danske forskere mulighed for at søge forskningsmidler til transnationale projekter. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser er den 9. april 2015.
Opslag inden for Transport i Horizon 2020
Publiceringsdato 05. januar 2015 I 2015 er der to åbne opslag inden for Transport under overskrifterne: Mobility for growth og Green vehicles. Ansøgningsfrister: 23. april - 15. oktober 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020
Publiceringsdato 05. januar 2015 I 2015 er der fire opslag inden for ”Videnskab med og for Samfundet” i Horizon 2020. Programmet støtter projekter, der sigter mod at skabe synergi og samarbejde mellem forskningssektoren og samfundet. Særlig fokusområde er bl.a. ligestilling mellem kønnene. Ansøgningsfrist: 16. september 2015.
Opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der tre opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020 under overskrifterne: Sustainable Food Security, Blue Growth og Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy. Ansøgningsfrister: 3. februar - 11. juni 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der tre opslag inden for IKT i ”Industrial Leadership” under overskrifterne: ICT 2014 – Information and Communication Technologies, EU-Brazil og Open Disruptive Innovation. Ansøgningsfrister: 14.-21. april 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Rummelige Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der fem åbne opslag inden for Rummelige Samfund (samfundsvidenskab og humaniora). Blandt de fem opslag finder man temaer som f.eks. “The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe”. Ansøgningsfrister: 12.-28. maj 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Klima i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der tre åbne opslag inden for KLIMA i Horizon 2020 under overskrifterne: Waste, Water Innovation og Fighting and Adapting to Climate change Ansøgningsfrister: 21. april - 8. september 2015. Der er særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Innovation i SMV'er i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der et opslag rettet mod aktører, der arbejder med innovation i små og mellemstore virksomheder. Overskriften på opslaget er: Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support. Der er løbende ansøgningsfrister i 2015.
Opslag inden for Sikre Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der fire opslag inden Sikre Samfund i Horizon 2020 med følgende overskrifter: Disaster Resilience, Fight Against Crime and Terrorism, Border Security and External Security og Digital Security. Ansøgningsfrist: 27. august 2015. Særlige frister for SMV-instrumentet.
Opslag inden for Sundhed i Horizon 2020
Publiceringsdato 22. december 2014 I 2015 er der to opslag inden for Sundhed i Horizon 2020: Health, demographic change and wellbeing. Ansøgningsfrister: 24. februar - 21. april 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (et eller to trin). Der er særlige frister for SMV-instrumentet.