Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2018 Hvem skal have Forskningskommunikationsprisen 2019?

Hvem skal have Forskningskommunikationsprisen 2019?

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til indstilling af kandidater til Forskningskommunikationsprisen 2019. Med prisen følger en personlig hæderspris på 200.000 kr.

Hvert år uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet Forskningskommunikationsprisen til en forsker eller forskningsgruppe, der gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bredere offentlighed. Prisen skal således skabe større opmærksomhed om og anerkendelse af den gode videnskabsformidling, gerne præsenteret gennem nye og innovative kommunikationskanaler og -former.

Prisen overrækkes ved et arrangement i forbindelse med Forskningens Døgn i 2019. Med prisen følger 200.000 kr.

Hvem kan indstilles til prisen?

Såvel offentligt- som privatansatte forskere kan indstilles til prisen. Der stilles ingen krav til kandidatens fagområde, og prismodtager kan være en anerkendt forsker eller en projektgruppe af anerkendte forskere. Ved en anerkendt forsker forstås en person, der igennem en årrække har været videnskabelig aktiv, og som har fungeret som forsker på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Hvem kan indstille kandidater?

Alle kan indstille kandidater til prisen, men man kan ikke indstille sig selv. Inden man indstiller en kandidat, skal man indhente kandidatens accept.

Frist og procedure

Indstillinger indsendes via Styrelsen for Forskning og Uddannelses ansøgningssystem e-grant. Frist for indstilling er fredag den 26. oktober 2018 kl. 12.00.

Senest opdateret 29. april 2019