Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2019 Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastrukturer til ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur

Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastrukturer til ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har netop offentliggjort indkaldelse til forslag (call for proposals) til nye forskningsinfrastrukturer til ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur.
Kontakt
Thomas Midtgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 92
Email: thmi@ufm.dk
Katinka Stenbjørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) igangsætter nu arbejdet med at udvikle en ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur, som forventes at danne grundlag for samlede investeringer på cirka 650 millioner kroner i de kommende år og heraf over 300 millioner kroner i investeringer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Roadmappen forventes offentliggjort ultimo 2020.

Den nye roadmap vil præsentere et katalog med forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, der vil være grundlag for ministeriets investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i perioden 2020-2023. SFU giver derfor nationale forskningsinstitutioner mulighed for at indsende forslag til, hvilke nationale forskningsinfrastrukturer som skal være del af roadmappens katalog. Formålet med dette er at identificere de nationalt og strategisk vigtigste forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, som er indlejret i brede institutionelle partnerskaber.

Der er de seneste fem år givet bevillinger fra den nationale pulje til forskningsinfrastruktur til 12 forslag fra 2015-roadmappen. Den nye roadmap vil ligeledes blive brugt som grundlag for uddeling af midler fra den nationale pulje til forskningsinfrastruktur.

Sammenlignet med den seneste roadmap fra 2015 er der foretaget nogle ændringer. Det drejer sig blandt andet om:

  • Der er åbnet op for mere strategiske investeringer, idet hele puljen til forskningsinfrastruktur i et enkelt år kan bruges på ét forslag.
  • Hvad, der skal forstås ved national merværdi, er blevet præciseret i form af en definition, der blandt andet indeholder fokus på, at forskningsinfrastrukturerne skal have bred national interesse og at dette kan inkludere at forskningsinfrastrukturen bidrager til nationale politiske strategier som at facilitere en grøn omstilling.
  • Alle forslag til forskningsinfrastrukturer sendes nu i international peer review for at sikre en høj faglig kvalitet.

Ansøgningsfrist: 1. april 2020 kl. 12.00

Senest opdateret 03. oktober 2019