Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2019 Opslag: Bliv arrangør og få puljemidler til aktiviteter på Forskningens Døgn 2020

Opslag: Bliv arrangør og få puljemidler til aktiviteter på Forskningens Døgn 2020

Topbillede
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der formidler forskning bredt til befolkningen og som engagerer borgerne i forskning. Vil I være med til at sætte fokus på forskere og forskning i jeres lokalområde, kan I nu søge tilskud til jeres aktiviteter.

Vi giver tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere. Tilskuddene kan være på op til 50.000 kr.

Alle kan søge om støtte

Alle - både privatpersoner og institutioner, virksomheder og organisationer - kan søge om puljemidler, hvis I ønsker at arrangere en event, der formidler forskning under Forskningens Døgn. Forskningens Døgn 2020 løber af stablen fra den 20. - 26. april.

Skal vi kunne give tilskud, skal jeres event falde ind under formålet med Forskningens Døgn, og eventen skal formidle forskningsbaseret viden. Det vil sige viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og videnskabelige processer.

I eventen kan det være forskerne selv, der formidler sin forskning, men det kan også være forskerstuderende (ph.d’er), forsknings- og kulturformidlere eller medarbejdere fra den institution eller virksomhed, der afholder eventen.

Vi støtter ikke rene foredragsarrangementer, da Forskningens Døgn i forvejen giver økonomisk støtte til foredragsarrangementer i regi af Bestil en Forsker-ordningen. I kan dog få tilskud til aktiviteter, hvor der indgår et eller flere foredrag – foredrag må bare ikke være det bærende element.

Hvad kan I søge om støtte til?

I kan søge om tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere. Vi giver alene tilskud til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. I kan altså ikke søge om tilskud til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til forplejning og persontransport (taxa og lign.), medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

For at få tilskud skal I selv dække mindst halvdelen af udgifterne til en event.

Det højeste tilskud, I kan få, er på 50.000 kr. Det mindste tilskud er på 15.000 kr. Puljemidler gives til udgifter, der er eksklusive moms.

Sådan søger I

Ønsker I at søge om tilskud, skal I sende jeres ansøgning via Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningssystem – e-grant.

I finder ansøgningsskema med mere på forsk.dk:

Ansøgningen skal sendes via e-grant senest den 31. januar 2020 kl. 12.00.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 28. februar 2020.

Forskningens Døgn Sekretariat

Senest opdateret 19. november 2019