Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2022 Bliv arrangør og få tilskud til aktiviteter under Forskningens Døgn 2023

Bliv arrangør og få tilskud til aktiviteter under Forskningens Døgn 2023

Alle kan søge om tilskud til events under Forskningens Døgn. Så vil I sætte fokus på jeres arbejdsplads eller give jeres lokalområde ny viden og inspiration, kan I udvikle en event og søge tilskud. Ansøgningsfrist er 26. januar 2023 kl. 12.
Kontakt
Lotte Skov Holm
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 75
Email: lh@ufm.dk

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: 

  • etablere samtaler og mødesteder for forskere og befolkning
  • sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer.

Festivalen løber af stablen fra den 21. til og med den 28. april 2023.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen uddeler hvert år puljemidler for cirka en million kroner til aktiviteter under Forskningens Døgn. Puljemidlerne er en del af de udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lotto-midler), som styrelsen råder over.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen uddeler hvert år puljemidler for cirka en million kroner til aktiviteter under Forskningens Døgn. Puljemidlerne er en del af de udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lotto-midler), som styrelsen råder over.

Alle kan søge tilskud

Alle - også virksomheder, foreninger og privatpersoner - kan søge om tilskud til aktiviteter, der formidler forskning under Forskningens Døgn. 

For at få tilskud skal jeres event falde ind under formålet med Forskningens Døgn, og eventen skal formidle forskningsbaseret viden. Det vil sige viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og videnskabelige processer.

I eventen kan det være forskerne selv, der formidler sin forskning, men det kan også være forskerstuderende (ph.d’er), forsknings- og kulturformidlere eller medarbejdere fra den institution eller virksomhed, der afholder eventen.

Vi giver ikke tilskud til rene foredragsarrangementer, da Forskningens Døgn i forvejen giver økonomisk støtte til foredragsarrangementer i regi af Bestil en Forsker-ordningen. I kan dog få tilskud til aktiviteter, hvor der indgår et eller flere foredrag – foredrag må bare ikke være det bærende element.

Hvad kan I søge om støtte til?

I kan søge om tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere. Vi giver alene tilskud til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. I kan altså ikke søge om tilskud til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til forplejning og persontransport (taxa og lign.), medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

For at få tilskud skal I selv dække mindst halvdelen af udgifterne til en event. Arbejdstimer kan regnes med som en del af jeres egen finansiering.

Det højeste tilskud, I kan få, er på 50.000 kr. Det mindste tilskud er på 15.000 kr. Tilskuddene er eksklusive moms.

 

Se alle betingelser for at få tilskud på Forskningens Døgns hjemmeside:

 

Sådan søger I

I kan søge om tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere. Vi giver alene tilskud til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. I kan altså ikke søge om tilskud til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til forplejning og persontransport (taxa og lign.), medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Ønsker I at søge om tilskud, kan I sende jeres ansøgning via Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ansøgningssystem – e-grant. Eller ved at sende ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, att. Forskningens Døgn, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

I finder ansøgningsskema med mere på forsk.dk:

Ansøgningen skal være modtaget hos styrelsen senest den 26. januar 2023 kl. 12.00.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 11. februar 2023.

/Forskningens Døgns Sekretariat

Senest opdateret 17. januar 2023