Aktuelle opslag

Aktuelle opslag sorteret efter publiceringsdato. Find opslag efter ansøgningsfrist i venstremenuen.
Viser 1-6 af 6 resultater
Opslag til nye COST Aktioner
Publiceringsdato 19. september 2017 COST Association modtager ansøgninger til nye COST Aktioner. Støtten gives til blandt andet etablering af forskningsnetværk, kortere uddannelsesophold og træningsskoler. Næste ansøgningsfrist er den 25. april 2018, kl.12:00 (CET).
Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK
Publiceringsdato 19. september 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.
Søg midler til forskning om kvalitet i videregående uddannelser
Publiceringsdato 01. september 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2017 en særbevilling på i alt op til 10 mio. kroner. Midlerne udbydes til at gennemføre 1-2 forskningsprojekter, der kan give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser.
ESA indkalder forslag til post-ISS studier
Publiceringsdato 24. august 2017 I dag gennemføres mange forsøg i vægtløshed på den internationale rumstation, ISS, men ISS vil i løbet af de næste 10 år være slidt op og skulle skrottes. Derfor tænkes der allerede nu i nye muligheder for at udføre forsøg
BSR Stars Innovation Express 2017
Publiceringsdato 06. juni 2017 Innovationsnetværk kan nu igen søge om støtte til internationale samarbejdsprojekter under Innovation Express. Ansøgningsfrist 31. oktober 2017 klokken 23.59.59
Opslag i Horizon 2020 for 2016/2017
Publiceringsdato 14. oktober 2015 EU-Kommissionen offentliggør hvert andet år opslag (calls) og konkrete emner (topics), der beskriver, hvad du kan søge om støtte til. Det er nu muligt at se opslagene for 16/17. Aktuelle calls og topics findes på EU’s Particpant Portal. Filmen nedenfor viser, hvordan du kan finde relevante opslag.