Skemaer til ansøgninger

Bilag mv. der ikke kan udfyldes i e-ansøgningssystemet.
Viser 1-17 af 17 resultater
Bilag A til Fase 1-ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 07. februar 2013 Bilag A til Fase 1-ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd.
Bilag A – Innovationsnetværk
Publiceringsdato 11. februar 2013 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bilag B – Innovationsnetværk
Publiceringsdato 11. februar 2013 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bilag G - DSF Bilateral Form
Publiceringsdato 21. februar 2013 "DSF Bilateral Form" er et skema til brug ved bilaterale ansøgninger.
Bilag H - DSF Information Table for Sino-Danish Project Proposals
Publiceringsdato 21. februar 2013 "Information Table" er et skema til brug ved ansøgninger til dansk-kinesiske samarbejdsprojekter.
DFF - budgetunderskrifter
Publiceringsdato 29. januar 2013 Danmarks Frie Forskningsfonds bilag til bekræftelse af budget skal vedlægges alle ansøgninger til DFF.
DFF - de minimis erklæring
Publiceringsdato 03. juli 2014 DFF - de minimis erklæring
DFF - fagkoder til ansøgninger
Publiceringsdato 24. januar 2013 Oversigt over fagkoder der skal angives i forbindelse med ansøgninger til Det Frie Forskningsråd.
DFF - Forskeruddannelse uden for universiteterne - Afklar om en institution er omfattet
Publiceringsdato 17. juni 2013 Hvordan finder du ud af, om en institution er omfattet af ordningen?
DFF - Projektbeskrivelse
Publiceringsdato 09. juli 2014 DFF - Projektbeskrivelse
EUDP/DSF Bilag 1
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 1 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF
EUDP/DSF Bilag 2
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 2 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF. Gantt chart.
EUDP/DSF Bilag 6
Publiceringsdato 21. marts 2013 Skabelon til bilag 6 i ansøgninger til opslag om energieffektiv transport under EUDP og DSF
EUopSTART: De minimis-erklæring
Publiceringsdato 05. februar 2013 EUopSTART. Hvis ansøger er en privat virksomhed, skal der udfyldes en de minimis-erklæring.
Total Forms
Publiceringsdato 21. februar 2013 "Total Forms" er budgetskemaet til brug ved endelige ansøgninger til strategisk forskning under Innovationsfonden
Årsopdelt budgetskema til bevillinger til strategisk forskning fra InnovationsFonden
Publiceringsdato 25. februar 2013 Regneark, der skal bruges til udformning af budgetter, når der er truffet beslutning om bevilling fra InnovationsFonden
Økonomiskabelon for DFF Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation
Publiceringsdato 28. juni 2016 Danmarks Frie Forskningsfonds økonomiskabelon skal vedlægges ansøgninger til virkemidlet Tidsskrifter | Kultur og Kommunikation.