Hvad skal der særligt lægges vægt på i ansøgningen?

Kontakt

EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: 3544 6240
E-mail: eurocenter@ufm.dk

En Horizon 2020-ansøgning bliver vurderet på tre kriterier:

  • Excellence,
    dvs. den videnskabelige eller teknologiske kvalitet af projektet.
  • Impact,
    dvs. projektets forventede effekt på samfundet eller for en given målgruppe, f.eks. projektets innovationspotentiale, adgang til marked og en klar plan for udnyttelse og formidling af resultaterne.
  • Implementation,
    dvs. kvaliteten af projektplanlægningen og planerne for projektgennemførelsen, herunder om de er realistiske og hensigtsmæssige.

Bemærk, at for ERC-ansøgninger gælder kun excellence som evalueringskriterium.

Din ansøgning kan få op til 5 point for hvert af disse tre kriterier. Ansøger du om deltagelse i en ”Innovation Action”, eller som SMV, vægtes evalueringskriteriet ”Impact” med 1,5. 

Kursus om den gode ansøgning til Horizon 2020

Ved at deltage i EuroCenters kursus `Den gode ansøgning til Horizon 2020´ kan du få konkrete værktøjer til, hvordan du skriver en succesfuld ansøgning samt ikke mindst et godt indblik i, hvordan ansøgningerne bliver evalueret.

Du kan tilmelde dig EuroCenters kurser her:

 

Senest opdateret 15. april 2019