Hvor skal man tilføje partnere til et projekt i en Two-Stage-ansøgning?

Kontakt

EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: 3544 6240
E-mail: eurocenter@ufm.dk

I ansøgningsprocesser med to faser skal partnere (medlemmer af konsortiet) oplyses i fase 1. De skal noteres i den del af ansøgningen der hedder part A. Dette er en procedure, som Europa-Kommissionen indførte i slutningen af 2015. 

 

Senest opdateret 07. august 2019