Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Typiske spørgsmål Horizon 2020 - typiske spørgsmål og svar FAQ - Det Europæiske Forskningsråd (ERC) Hvilke omkostningskategorier kan medtages i budgettet for 'Starting Grant', 'Consolidator Grant' og 'Advanced Grant'?

Hvilke omkostningskategorier kan medtages i budgettet for 'Starting Grant', 'Consolidator Grant' og 'Advanced Grant'?

Kontakt

EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: 3544 6240
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Direkte støtteberettigede omkostninger

Direkte støtteberettigede omkostninger understøtter al forskning, management, træning og udbredelsesaktiviteter, som er nødvendige for gennemførelsen af projektet, såsom:

 • Lønomkostninger,
 • Omkostninger i forbindelse med underleverandører,
 • Andre direkte omkostninger (såsom rejseomkostninger og relaterede diæter, afskrivningsomkostninger for udstyr og omkostninger til udbredelse og publicering),
   • Omkostninger til varer og tjenesteydelse, forbrugsvarer og lager,
   • Direkte omkostninger til store forskningsinfrastrukturer.

Indirekte støtteberettigede omkostninger

Indirekte støtteberettigede omkostninger kan ikke henføres direkte til projektet, men bliver påført i sammenhæng med projektets direkte støtteberettigede omkostninger såsom:

 • Omkostninger, som er relateret til den generelle administration og management af projektet, 
 • Omkostninger til kontorer og laboratorier, herunder leje af eller afskrivning på bygninger og udstyr samt relateret omkostninger som bl.a. vand, varme elektricitet,
 • Vedligeholdelse, forsikring og sikkerhedsomkostninger,
 • Omkostninger til kommunikation, afgifter til netværksforbindelser, porto og kontorforsyninger,
 • Almindeligt kontorudstyr som PC’er, bærbare computere og software,
 • Diverse forbrugsvarer.
Senest opdateret 10. juli 2019