Du er her: Forside Tema: Klar til fremtiden Klar til fremtiden Overtager robotterne dit job?

Overtager robotterne dit job?

Topbillede
Teknologien vil skabe nye jobs, der stiller nye krav til mennesket. Krav om kreativitet, empati og dømmekraft. Det kræver, at vi uddanner os bedre, mener topøkonom David Autor.

Selv om mange af de jobfunktioner, vi kender i dag, i fremtiden vil være automatiserede, vil der stadig være jobs at få. De nye job vil stille krav til os om høj faglighed, dømmekraft og kreativitet. Og det kræver, at vi uddanner os mere og bedre end i dag. Sådan lyder budskabet fra en af verdens førende økonomer, David Autor fra Massachusetts Institute of Technology.

”Ikke alle behøver at have en ph.d.grad, men det er uddannelse, der hjælper folk ind i nye former for jobs,” siger han og fortsætter:

”Meget fysisk hårdt arbejde vil i fremtiden blive udført af maskiner. Store dele af det kedelige arbejde med monotone gentagelser vil kunne gøres af robotter. Men der vil altid være behov for mennesker, som kan løse problemer. Mennesker som er kreative – og som kan hjælpe andre, undervise andre.”

Nye jobs vil opstå

Mange har et negativt syn på, hvor den teknologiske udvikling vil bære hen, når det gælder automatisering. Folk er bange for at miste deres jobs, og de er bange for, at deres børn kommer til kort i et mere automatiseret samfund. Det negative syn deler David Autor ikke. Men han forstår folks bekymring:

”Det er naturligt, at man er bange for, at hvis ’computeren laver mere’, så er der mindre arbejde til os mennesker. Men det, mange ikke ser, er, at selv om visse job – måske hele områder af job forsvinder, så vil der stadig være masser af arbejde, og nye job vil opstå,” siger han.

David Autor

Om David Autor

David Autor er professor i økonomi ved Massachusetts Institute of Technology, hvor han også har fokus på uddannelseseffektivitet og ulighed. Han er særligt kendt for sine studier og artikler om arbejdsmarkedsøkonomi.

 

Vi har prøvet det før

En af grundene til David Autors optimisme er, at vi tidligere har tilpasset os som arbejdsstyrke gennem store og dramatiske forandringer. Det gælder for eksempel ved industrialiseringen i det forrige århundrede og ved kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Autors egen sekretær er et eksempel på, hvordan vi mennesker kan tilpasse os teknologien samtidig med, at vi udvikler os fagligt og som mennesker.

”Før i tiden brugte min sekretær meget mere tid på at arkivere og skrive på maskine. Nu kan store dele af hendes arbejde udføres elektronisk, så nu går hendes opgaver i langt højere grad ud på at organisere, koordinere og løse problemer – opgaver der er mere intellektuelt krævende end dem, hun havde før,” siger han.

Hans sekretær er således ikke erstattet af en computer. I stedet bruger hun computeren som et værktøj, der frigør tid til andre, mere kreative opgaver.
Det leder frem til de kvalifikationer, David Autor anser som vigtige på fremtidens arbejdsmarked: Høj faglighed, dømmekraft og kreativitet.

”Det er de tre kvaliteter, vi skal fremelske på uddannelserne,” siger han.

Det er vigtigt, at vi skaber lighed, når det gælder uddannelse. Det er de lavtuddannede, der mister job til automatiseringen nu.

Vi skal komplementere maskinerne

David Autor roser de skandinaviske lande for at fremelske lighed på uddannelsesområdet. Tilbuddet om gratis uddannelse gør det muligt for alle, både høj og lav, at tilegne sig nye viden og nye kompetencer. Det stiller os stærkt i forhold til at gribe fremtiden klogt, mener han.

”Det er vigtigt, at vi skaber lighed, når det gælder uddannelse. Det er de lavtuddannede, der mister job til automatiseringen nu,” siger han.

Mens fysisk krævende arbejde i højere og højere grad vil kunne udføres af maskiner, vil der stadig være brug for teknisk personale, der supplerer det, maskinerne kan, forklarer Autor.

”Tænk på folk, der er gode til at tolke data. De er meget værdifulde nu, fordi vi har så meget data til rådighed. Jo mere teknologi, vi har, jo større værdi får de mennesker, der kan benytte sig af teknologien og supplere den,” siger han.

Hvis folk ikke tror på uddannelse, så er det dårligt for demokratiet.

Uddannelse skal være grundpillen

For David Autor er uddannelse en grundpille i demokratiet.

”Hvis folk ikke tror på uddannelse, så er det dårligt for demokratiet,” siger han.

Desværre ser han - i sit eget land USA - tegn på, at uddannelse ikke længere anses som en farbar vej ud af arbejdsløshed og fattigdom.

”Vi har en stor gruppe lavtuddannede folk, der er meget vrede. Det har været 35 hårde år for hvide, lavtuddannede mænd i USA. Og de vil have deres job tilbage. Det er en problematik, der er meget tydelig og skræmmende,” siger han.

David Autors fremtidsdrømme

Hvad glæder du dig mest til i fremtiden?

Transport vil blive hurtigere, oplevelser vil blive vildere med Virtual Reality. Vores kroppe vil blive forbedrede med for eksempel stærkere syn. Vi vil få materiel fremgang, men udfordringen er den politiske forvaltning. Det er ikke teknologien, der er farlig, det er forvaltningen.

Hvad skulle din egen personlige robot gøre for dig?

Køre børnene i skole og mig på arbejde og lave husarbejde. Og så skulle den også kunne kurere sygdomme og stoppe vold.

Hvad arbejder du selv med om 15-20 år?

Jeg vil stadig gå meget op i, at folk har det godt i vore højteknologiske samfund. De fleste har godt af at arbejde. Det giver dem en identitet, et formål og integrerer dem socialt. Hvis vores måde at arbejde på ændrer sig meget, hvordan får vi så tilfredsstillet de behov? Jeg ønsker mig ikke et samfund, der ’tager sig af’ folk. Jeg ønsker en verden, hvor folk føler, de har et formål.

Senest opdateret 03. november 2017