Du er her: Forside Tema: Klar til fremtiden Klar til fremtiden UCC-chef advarer om digital forblændelse

UCC-chef advarer om digital forblændelse

Topbillede
Nye teknologiske muligheder banker på i uddannelsessektoren, og det kan være fristende at åbne døren på vid gab. Men risikoen for at teknologien bliver forstyrrende, er stor, hvis vi ikke formår at kvalificere brugen meningsfuldt pædagogisk og didaktisk.

Der går sjældent mere end en måned, før et nyt teknologisk påhit rammer uddannelsessektoren og bliver det, som alle taler om. Nye innovationer står nærmest i kø for at revolutionere undervisningen og kan skabe forstyrrelser, men kan også skabe nye undervisningsrum og nye undervisningsformer, der i langt højere grad afspejler virkeligheden, som den ser ud i det omgivende samfund.

Men teknologiske nyskabelser skal ikke tages i brug på grund af nyhedens interesse. For i så fald risikerer vi, at ny teknologi disrupter en ellers velfungerende undervisning. Omvendt har sektoren et ansvar for at vurdere, om teknologien kan skabe undervisning og læringsmuligheder, og det kan den i mange sammenhænge. Det mener Bjørn Ilsøe, der er leder af Center for Undervisningsmidler på Professionshøjskolen UCC i København.

”Disruption kan gå to veje. Enten kan det være funktionelt, eller også kan det være dysfunktionelt. Teknologien kan skabe kaos. Men den kan også skabe overblik. Den kan skabe empowerment, men også enslavement,” siger Bjørn Ilsøe.

 

Om Bjørn Ilsøe

Bjørn Ilsøe

Bjørn Ilsøe er leder af Center for Undervisningsmidler på professionshøjskolen University College Copenhagen i København.

Her arbejder han blandt andet med Future Classroom Lab, som er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, hvor visionen er at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier i undervisningssammenhænge.

 

Vi skal vurdere kvaliteten

På UCC’s nye Campus Carlsberg-kompleks er der viet et par hundrede kvadratmeter til nogle af de seneste års nyskabelser: Virtual reality-briller, 3D-printere, lasercuttere, programmerbare enheder m.m.

Det er her, de lærerstuderende og underviserne fra Professionshøjskolen UCC kan teste udstyr og vurdere kvaliteten af fremtidens digitale læringsmidler.

Og netop vurderingen af kvaliteten er essentiel. For vi skal passe på med at gøre ny teknologi til en spændetrøje, mener Bjørn Ilsøe. For hvad nytter det, at alle studerende får stukket en iPad i hænderne, hvis der ikke er tænkt over, hvordan den skal bruges?

”Vi skal passe på med at gøre ny teknologi til en tvangsmæssig ramme. Det vil svare til, at alle løber rundt med en sømpistol på en byggeplads, blot fordi den findes. Vi skal være pædagogisk og didaktisk forberedt på at bruge teknologien rigtigt,” siger han.

Vi skal passe på med at gøre ny teknologi til en tvangsmæssig ramme. Det vil svare til, at alle løber rundt med en sømpistol på en byggeplads, blot fordi den findes.

Skidt fra kanel

De fleste undersøgelser viser, at Danmark set i fugleperspektiv er godt med, hvad angår brugen af ny teknologi. Det gælder også uddannelsesinstitutionerne, hvor digitale samarbejdsformer, tablets og online feedback er blevet normen mange steder. Udfordringen for undervisere og institutionsledere er at sortere skidt fra kanel. Lykkes det, kan teknologien gøre, at eleverne bliver kreative producenter af en lang række produkter. Og smartphones er et godt eksempel. Rigtigt anvendt; et sandt overflødighedshorn i en viden- og læringskontekst.

”Teknologien har en dikotomi over sig. Du kan blive spilafhængig, så du er fuldstændig firkantet i hovedet, men den kan også facilitere kreative processer og engagerende processer, der tilmed afspejler autentiske problemstillinger. Uddannelsessektorens vigtigste opgave er at fremelske de positive sider af teknologien,” siger han.

For ham er et af de helt centrale ord at downsize; at bruge nye teknologier til at få virkelighedsnære og meningsfulde problemstillinger integreret i læringen. Programmering, kreativ design og innovation kan nu integreres i folkeskolen. Processer der før kun foregik på højere læreanstalter.

Der ligger i virkeligheden super kreative, engagerende empowerment elementer i nogle af de nye teknologier. Det skal vi vise og sætte i scene over for eleverne.

”Digital dannelse er i virkeligheden det, at man er i stand til at sortere det dysfunktionelle fra i sin personlige dannelse. Det gør markedet ikke. Men der ligger i virkeligheden super kreative, engagerende empowerment-elementer i nogle af de nye teknologier. Det skal vi vise og sætte i scene over for eleverne, og det er digital dannelse for mig.”

Bjørn Ilsøes fremtidsdrømme

Hvad glæder du dig mest til i fremtiden?

Jeg glæder mig til at se, hvordan vi i Danmark forfølger det 21. århundredes kompetencer. I den danske kultur og i undervisningssystemet har vi allerede nogle gode forudsætninger, fordi vi er en demokratisk samarbejdskultur, hvor projektarbejde er integreret i vores uddannelsessystem. Vi tager elevdemokrati seriøst, og vi ikke er så hierarkisk organiseret som mange andre samfund.

Hvad skulle din egen personlige robot kunne gøre for dig?

Jeg har allerede en meget avanceret personlig robot. En implanteret hjertestarter på størrelse med en lille tændstikæske. Så jeg er faktisk en cyborg. Du kan sige, at jeg er i live, fordi jeg har en robot.

Hvad laver du om 15-20 år?

Der er jeg pensioneret, og jeg lever et totalt old fashioned liv, kan jeg godt sige dig.

Senest opdateret 15. november 2017