Gå til indhold

At være ansat i staten

Læs om ansættelsesvilkår og god adfærd i det offentlige.

Ansættelsesvilkår

I Uddannelses- og Forskningsministeriet ansættes du som udgangspunkt på overenskomst – det vil sige en aftale, der er indgået mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. De fleste faglige organisationer er repræsenteret i ministeriet via tillidsrepræsentanter. Når du ansættes på overenskomst, er det din tillidsrepræsentant, der forhandler løn og eventuelle løntillæg på dine vegne. Enkelte medarbejdergrupper har selv retten til at forhandle løn.

Er din faglige organisation ikke repræsenteret med en tillidsrepræsentant, vil den faglige organisation blive inddraget for for eksempel at godkende lønforhandlingsresultater.

Ud over at der forhandles løn ved ansættelsen, er der lønforhandling én gang om året i ministeriet.

God adfærd i det offentlige

Når du bliver ansat inden for staten, er der nogle særlige spilleregler, der gør sig gældende inden for en række områder såsom værdier og principper for offentlig forvaltning, tavshedspligt, modtagelse af gaver, handlepligt ved korruption med mere. Du kan gøre dig bekendt med spillereglerne i Moderniseringsstyrelsens folder "God adfærd i det offentlige" og i Justitsministeriets folder "Undgå korruption".

Kodekset - ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen - Kodex VII” - beskriver centrale pligter for embedsmænd i forbindelse med rådgivning og bistand til ministre. Folderen med cases har opgaver, der relaterer til de syv centrale pligter, og som kan stille en embedsmand i større eller mindre dilemmaer.

Læs mere

 

God adfærd i det offentlige Undgå korruption

Syv centrale pligter Kodex VII cases

Handlinger tilknyttet webside