Gå til indhold

Dedikeret arbejdsplads med arbejdsglæde i fokus

Som ansat i ministeriet bliver du del af en arbejdsplads, hvor den politiske puls er høj. Vi har travlt, men vi har også plads til grin og faglig udvikling.

Det er forskning og uddannelse, der gør os klogere. Det er forskning og uddannelse, der gør os rigere. Det er forskning og uddannelse, der sætter gang i Danmarks økonomi. Og det er forskning og uddannelse, der kan skabe nye indsigter, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står over for som samfund.

Derfor er Uddannelses- og Forskningsministeriet en arbejdsplads, der har stor betydning for Danmarks fremtid. Vores medarbejdere kæmper hver dag for at skabe de bedste vilkår for, at videnskab, innovation og læring kan blomstre. Du vil derfor få kolleger, der er dedikerede. Kolleger, der ved, hvad der er værd at vide om uddannelse og forskning. Og som er i stand til at handle på deres viden.

Miljø med høj politisk puls

Vi løser opgaver i et politisk miljø, og den politiske puls er høj, når vi lancerer nye politiske udspil, udarbejder afgørende lovforslag, eller når regeringsmagten pludselig skifter. Der er jobs i ministeriet, der kræver politisk tæft og højt tempo. Og der er jobs, hvor det er analyse, tålmodighed og det lange sigte, der er i højsædet.

Vi prioriterer din trivsel

Vi leverer bidrag af høj kvalitet – ofte med kort frist. Derfor har vi nogen gange travlt. Men vi er også gode til at grine sammen. Vores omgangstone er åben og uformel, og vi er kendt for at være en arbejdsplads uden 'spidse albuer.' Det er vi stolte af. For vi prioriterer det gode samarbejde og arbejdsglæde højt.

Vores sociale arrangementer er med til at give fællesskab og sammenhold på arbejdspladsen. Vi har julefrokost og sommerfest. Vi har fredagsbar, middagsarrangementer og løbe- og yogahold. Og så har vi en god kantine og et motionsrum med løbebånd.

Din faglige udvikling er vigtig

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har en spændende og varieret hverdag. Det faglige indhold skal være udfordrende, og alle medarbejdere skal føle, at de udvikler sig og lærer nyt. 

Vi har en bred opgaveportefølje, som også giver dig mulighed for ny inspiration, nye ansvarsområder eller måske et helt nyt job i ministeriet. Har du internationale drømme, så har vi for eksempel attacheer, der er udstationeret på vores innovationscentre i USA, Brasilien, Kina og så videre. Og eksperter, der sidder i EU-kommissionen.

Se også, hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling i ministeriet her:

Mangfoldig og fleksibel arbejdsplads

SIU skrevet med medarbejdere

Ministeriets medarbejdere befinder sig i forskellige faser af livet. Nogle er nyuddannede, andre lever i småbørnsfamilier, og nogle har måske kun få år tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor lægger vi vægt på at være fleksible i forhold til den enkeltes livssituation. Vi vil gerne skabe rammerne for et godt ansættelsesforhold. For eksempel har vi fleksibel arbejdstid, og der er mulighed for hjemmearbejdsplads afhængigt af den konkrete jobsituation.

De fem …

Vi har udpeget fem værdier, som vi gerne vil have til at præge kulturen og arbejdet i ministeriet. De fem værdier er samtidig et udtryk for, hvordan vi gerne vil opfattes af omverdenen.

Nyeste - værdier

Medarbejdere i ministeriet

Vi er 670 medarbejdere i alt. Heraf er:

421 djøf'ere og magistre
148 kontorfunktionærer
48 it-medarbejdere

262 er mænd, 408 er kvinder.

Tal fra 4. kvartal 2022.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. oktober 2023