Gå til indhold

Fra flygtning til forsørger

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) bragt i Information den 12. november 2015.

Både i Middelhavet fyldt med mennesker på flugt. Flygtninge på græske ferieøer, tyske togstationer og danske motorveje. Flygtningesituationen dominerer dagsorden i hele Europa. Også i Danmark.

Danmark har altid løftet vores ansvar for at hjælpe folk på flugt fra krig og nød. Det gør vi også nu. Antallet har betydning for muligheden for integration – derfor fører vi en stram udlændingepolitik. For vi skal blive bedre til at integrere de flygtninge, vi tager imod.

Uanset, om man er enig i regeringens udlændingepolitik eller ej, har vi en stor integrationsopgave foran os. Det, at kunne forsørge sig selv, og være en del af arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration og betyder noget for det enkelte menneske.  Men det har også stor betydning for, at vores samfund hænger sammen økonomisk, socialt og kulturelt.

I dag fungerer integrationsindsatsen langtfra. Efter ét år i Danmark er kun én ud af ti flygtninge i arbejde eller under uddannelse. Efter fire år er det en tredjedel. Den historie skal ændres. Det er en opgave, der kræver en mangesidet indsats. I slutningen af september inviterede statsministeren en række organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til et topmøde på Marienborg. Formålet var at hente ny inspiration til, hvordan vi bedst muligt integrerer de mange flygtninge.

I forlængelse af Marienborg-mødet har vi taget initiativ til et dialogmøde med uddannelsessektoren for at få idéer til, hvordan sektoren i højere grad kan være med til at styrke integrationen. Nogle af de flygtninge, vi modtager, har kun få års skolegang, Men mange har kompetencer og evner med, de gerne vil bruge. Og vi gør både dem og samfundet en bjørnetjeneste ved at give dem overførselsindkomster og parkere dem passivt i et hjørne. Vi skal ikke være bange for at stille krav. For flygtninge vil ofte gerne bidrage til samfundet og forsørge sig selv. Det skal vi være bedre til at sørge for, at de gør.

Vi skal bl.a. hurtigere vurdere flygtninges kompetencer, så de kan komme i arbejde. Og uddannelsessektoren skal gøre sit for at understøtte det skifte, for hverken som samfund eller menneske har vi råd til dårlig integration. Vi skal sikre, at de, som kommer hertil, skal gå fra flygtning til forsørger.

Senest opdateret 29. februar 2016