Gå til indhold

Regeringen satser massivt på fri forskning

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) bragt i Jyllands-Posten den 14. november 2015.

Jens Chr. Djurhuus (JCD), professor ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, udtrykker her i avisen (11.11.), bekymring over, at bevillingen til Det Frie Forskningsråd i det kommende år reduceres.

Det er korrekt, at bevillingen til næste år falder. Men jeg anerkender på ingen måde JCD’s påstand om, at vi bomber Danmarks indsats som innovativ nation langt tilbage i rækken. Og det er heller ikke korrekt, når JCD hævder, at den frie forskning over tid har fået færre og færre penge.  

Faktum er, at bevillingerne til den frie forskning fortsat holdes på et meget højt niveau. Nærmere bestemt cirka 920 millioner kroner i 2016. Samlet investerer det offentlige 20,6 milliarder kroner i forskning og udvikling i 2016. Det vil sige, at vi bruger, hvad der svarer til prisen på en Storebæltsbro.

Regeringen fastholder dermed også EU-målsætningen om, at mindst 1 procent af BNP skal bruges på offentlig forskning, og Danmark er fortsat helt i top blandt de europæiske lande.  

Mange spørger forståeligt nok, hvorfor regeringen sparer på forskning, når forskning er grundlaget for vækst og velstand i Danmark. Det gør vi, fordi vi ikke efterlader regninger i børneværelset.

Med finansloven for næste år har vi derfor været nødt til at foretage en benhård prioritering af midlerne til forskning og har blandt andet valgt at prioritere den erhvervsrettede forskning med henblik på at få skabt vækst og arbejdspladser i hele landet.

Derfor har vi fastholdt et højt niveau for forsknings- og udviklingsindsatsen på for eksempel fødevareområdet, sundhedsområdet og miljøteknologi.

Samtidig er det vigtigt at slå fast, at vi med aftalen om fordeling af forskningsreserven har opretholdt samme fordeling mellem Danmarks Innovationsfond og Det Frie Forskningsråd. Derudover skal man ikke glemme, at regeringen har fastholdt basisforskningsmidlerne på universiteterne på 8,5 milliarder kroner, som universiteterne jo selv prioriterer. 

Man kan være nok så uenig i den prioritering, som regeringen har foretaget omkring fordelingen af det offentliges forskningsmidler. Men uanset hvad, så er bevillingen til Det Frie Forskningsråd stadig høj. 

Senest opdateret 29. februar 2016