Gå til indhold

Rummet: Vi kommer længst ved at tænke os om

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) bragt på Altinget.dk den 22. oktober 2015.

Regeringen ønsker at prioritere rumforskning. Det må der ikke være nogen tvivl om. Men når man læser debatten om rumforskning her på Altinget, får man hurtigt indtrykket af, at flere penge alene er løsningen. Der må jeg sige, at jeg er uenig. Vi har først og fremmest brug for at tænke os om.

Rumbaseret forskning og udvikling af rumteknologier har stor betydning for vores hverdag på jorden. For eksempel er det rumteknologi, der sikrer pålidelige vejrudsigter, og når vi skal finde vej med en GPS i bilen, er det rumteknologi, der giver koordinaterne. Rumforskning handler også om at finde nye måder at bekæmpe sygdomme på. Der er rigtigt mange gode grunde til at udforske rummet. 

Når man overtager et hul i statskassen på tre milliarder kroner, er man som ansvarlig regering nødt til at prioritere skatteborgernes penge benhårdt. Og det gør vi! Inden vi putter ekstra penge i en øget rumbevilling, skal vi lægge ud med at prioritere de midler, vi allerede har. Danmark bruger i dag 225 millioner kroner om året på vores medlemskab af The Europen Space Agency (ESA) Det vil være oplagt at se nærmere på, om pengene går til de rigtige aktiviteter inden for ESA, og om Danmark skal satse mere eller mindre på specifikke programområder.

Derfor er det vigtigt for mig, at der snarest bliver udarbejdet en national strategi for rumområdet i Danmark.

Lige nu arbejder en tværministeriel arbejdsgruppe på at kortlægge rumområdet i Danmark. Selvom gruppen først bliver færdig med rapporten om en måneds tid, er det allerede nu tydeligt, at Danmark har brug for en bedre overordnet koordinering, politik og strategi for rumområdet.

Uden en overordnet politisk retning eller strategi er der risiko for, at vi ikke udnytter vores ressourcer på rumområdet optimalt. Jeg er sikker på, at der vil være store gevinster ved i første omgang at øge koordineringen og vidensniveauet om rummets muligheder. Det gælder for danske myndigheder, virksomheder og institutioner.

Samtidig er det vigtigt, at vi fuldt udnytter mulighederne for at søge om midler til rumaktiviteter gennem EU’s forskningsprogram Horizon 2020.

Når det er sagt, så vil regeringen gå ind til forhandlingerne om forskningsreserven efter efterårsferien med en ambition om, at vi øremærker 20 millioner kroner til rumforskning.

Det gør vi, fordi vi sagtens kan se fordelene ved en øget indsats på området. Men jeg er samtidig også overbevist om, at en øget koordination og videnudveksling mellem myndigheder, en smartere brug af de eksisterende midler og en benhård indsats på at skaffe flere penge gennem Horizon 2020 kan løfte rumindsatsen i Danmark.

Senest opdateret 29. februar 2016