Gå til indhold

Tid til akademisk fordybelse med blik på arbejdsmarkedet

Indlæg af uddannelsesminister Morten Østergaard (RV) offentliggjort i Politiken den 27. januar 2014 under overskriften "Tid til akademisk fordybelse".

Det i efteråret nedsatte udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser har til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet, relevans og sammenhæng i uddannelsessystemet.
 
Det er derfor misforstået, når filosofistuderende Søren Mau i et debatindlæg i Politiken den 2. januar 2014 skriver, at udvalgets opgave primært er ”at komme med forslag til, hvordan man kan sikre, at de videregående uddannelser giver de studerende kompetencer, de efter endt uddannelse kan sælge på arbejdsmarkedet”.

Det er korrekt, at regeringen har som mål, at alle studerende gives de bedste muligheder og opnår stærke kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse, og en af udvalgets opgaver er at undersøge, hvordan vi kan sikre uddannelsesforløb, der gør de studerende klar til arbejdsmarkedet.

Men misforståelsen består i, at det skulle stå i modsætning til kvalitet, dannelse og fordybelse. Man får på fornemmelsen, at Søren Mau mener, at erhvervslivet efterspørger udannede, ukritiske og overfladiske akademikerrobotter. Mit indtryk er det modsatte.

Danske virksomheder ønsker præcis som Søren Mau dimittender med en afgrundsdyb faglighed og en evne og vilje til at stille spørgsmål ved det bestående. Og et meget væsentligt formål med udvalgets arbejde er at sikre høj faglig kvalitet i undervisningen, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit højeste potentiale.
 
Med det seneste optag af 29.000 nye studerende på universiteternes bacheloruddannelser vil der være stor forskel på de ønsker og forventninger, som de unge har til deres uddannelse og efterfølgende arbejdsliv, og det mener jeg, at vi skal kunne rumme. Har en studerende talent og en drøm om at fordybe sig i Platons metafysiske diskussion om begrebet i forhold til tingen på et teoretisk og akademisk niveau, skal universitetet måske anspore ham til at vælge ph.d.-vejen. Men der vil formentlig også være studerende, der ønsker at omsætte deres nye viden til innovative løsninger i en privat virksomhed - eller måske endda skabe jobs til andre. Det ønske ser jeg ikke som en modsætning til kvalitet.

Vi har brug for dimittender, der både er i stand til at vælge retningen for deres eget liv og sætte deres viden i spil til gavn for udviklingen i Danmark.

Senest opdateret 24. juni 2015