Gå til indhold

Læreruddannelsen: Høj faglighed og feedback vigtigere end mange karakterer

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) bragt i Fagbladet Folkeskolen den 28. august 2014. Det er et svar til en artikel, som blev bragt på folkeskolen.dk den 6. juni under titlen "Ingen faglige krav til prøver på læreruddannelsen".

Den 6. juni 2014 bragte ’Folkeskolen’ artiklen ”Ingen faglige krav til prøver på læreruddannelsen”.

Artiklens fokus på modulprøver giver imidlertid et fortegnet billede af læreruddannelsen.

Uddannelsen har stærke, faglige krav og en række eksamener, hvor disse bliver afprøvet. Det sker i de afsluttende prøver, som bygger på læreruddannelsens nye kompetencemål.

Typisk vil en lærerstuderende skulle til ni kompetencemålsprøver. Otte af disse prøver er med ekstern censur. Det er langt over det fastsatte minimumskrav til ekstern censur for andre videregående uddannelser.

Dertil kommer så modulafslutningerne (som Folkeskolens artikel handler om). Men modulerne er altså faglige byggesten i uddannelsen og ikke primært en anledning til at detailafprøvning af de studerende. 

Når det er sagt, så er det da helt meningsløst at aflevere opgaver, som ingen nogensinde kigger på. Og hvis det er sådan på nogle uddannelsessteder, må jeg tage afstand fra det.

Kvalitet handler om, at de studerende gennem undervisning, læsning, evaluering og sparring – med hinanden og med underviseren – hele tiden flytter sig og bliver dygtigere.

Jeg har intet problem med, at der ikke gives karakter pr. hver 10 ECTS – sådan er det også på mange andre studier. Men det er uhørt at bede studerende aflevere opgaver, som ingen nogensinde kigger på. Jeg forventer, at underviserne som en selvfølge yder faglig feedback til de studerende løbende i undervisningsforløbet og ved modulafslutningerne.

Senest opdateret 28. august 2014