Gå til indhold

Sund fornuft. Optag på de videregående uddannelser skal da reguleres

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) bragt i Kristeligt Dagblad den 24. oktober 2014.

Regeringens forslag til en justering i antallet af studiepladser, hvor der de seneste ti år har været markante problemer med høj arbejdsløshed blandt de nyuddannede, har – naturligvis - givet anledning til debat.

I Kristeligt Dagblad har omdrejningspunktet været en bekymring for, om planen for dimensionering er gennemtænkt og om de humanistiske fag overlever!?

Det korte svar er ja - til begge spørgsmål.

Tankerne bag dimensionering er, at det er sund fornuft, at skele til arbejdsmarkedet, når man fastsætter antallet af studiepladser på de enkelte uddannelser. I min verden giver det i hvert fald ringe mening år efter år at sende mange af vores unge direkte ud i arbejdsløshed. Det kan vi ikke være bekendt - hverken overfor de unge eller resten af samfundet.

Konkret nævnes teologistudiet på Københavns Universitet (KU) i et debatindlæg. Skribenten gør gældende, at der er behov for ”en vis arbejdsløshed” for at have ansøgere at vælge imellem når præstestillinger skal besættes.

”En vis arbejdsløshed” defineres ikke nærmere i indlægget, men kigger man på de seneste ti års dimittender fra netop teologi fra KU, har der bestemt været ”en vis arbejdsløshed”. Faktisk har der i 9 ud af 10 år, været en ledighed på over 20 procent, hos de nyuddannede i det 2. år efter afslutningen af studierne.

Det er alt for mange ledige, og derfor ønsker jeg en justering i udbuddet af uddannelsespladser. Det er nemlig en misforståelse, at regeringen vil skære uddannelsespladser samlet set, og at der er tale om en spareplan. Målet med dimensionering er, at flytte en mindre del af de samlede uddannelsespladser fra uddannelser med begrænsede jobmuligheder til uddannelser med gode jobmuligheder. Og naturligvis overlever de humanistiske fag.

For de fleste fags vedkommende svarer dimensioneringen til, når den er fuld indfaset, at optaget af nye studerende er på niveau med optaget i 2009.

Senest opdateret 24. oktober 2014