Gå til indhold

Fusk med forskning skal forhindres

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) bragt i Jyllands-Posten den 13. februar 2015.

Vi skal naturligvis kunne stole på forskeres arbejde. Fusk, forfalskninger og fabrikeringer underminerer videnskabens troværdighed. Som uddannelses- og forskningsminister vil jeg gøre alt for at forebygge og forhindre fusk, og jeg vil styrke den indsats.

Men inden jeg kommer til det, så lad mig starte med at slå en ting fast. Dansk forskning har et godt omdømme ude i verden. Vi ligger flot placeret på de internationale ranglister, og herhjemme viser nye tal fra Gallup, at 91 procent af danskerne har tillid til forskningen. Det er en fornem måling og et godt rygstød til dansk forskning.

Når jeg nu alligevel sætter fokus på troværdigheden i forskningen, så er det fordi, der de seneste år har været flere kontroversielle sager. Og der er også et stigende internationalt fokus på integritet i forskningen.

Regeringen har taget to vigtige skridt for at forhindre og forebygge uredelighed i forskning.

For det første har vi taget initiativ til i samarbejde med universiteterne at udarbejde nogle spilleregler for god videnskabelig praksis. For det andet vil vi nu se på, om det system, vi har, der behandler sager om fusk og forfalskninger, fungerer godt nok.

Konkurrencen i forskningens verden vil altid være skarp. Det skal den være, hvis vi vil have forskning i verdensklasse. Men den skal også være fair. Spillereglerne, eller kodeksen, som den bliver kaldt, er et sæt principper for god videnskabelig praksis.

Kodeksen indeholder også anbefalinger til forskningsinstitutioner om at undervise og vejlede deres forskere i god praksis. Målet er at videreudvikle gode videnskabelige processer og fremme den gode kultur i dansk forskning.

Men uanset hvad vi gør for at forebygge, kan det ikke undgås, at der fra tid til anden opstår sager, hvor forskere anklages for urent trav. Det er afgørende for dansk forskning, at disse sager behandles hurtigt og effektivt. Der er mange meninger om vores nuværende system.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU, har været genstand for meget debat, og der har været fremsat flere forskellige idéer og forslag om at ændre de gældende rammer for UVVU.

Som minister vil jeg gerne kigge nærmere på, om der er behov for justeringer. For vi skal sikre os, at det system, vi har, fungerer på den bedst mulige måde.

Jeg har derfor taget initiativ til at nedsætte et ekspertudvalg, der inden udgangen af 2015 skal komme med en række anbefalinger til, hvilke justeringer af rammerne for UVVU’s arbejde, der kan være behov for. Formand for udvalget bliver forhenværende rektor på Syddansk Universitet Jens Oddershede.

Serviceeftersynet af UVVU skal sammen med den nye kodeks være med til at sikre, at forskningen har gode rammebetingelser. Og at de fremmer integritet og troværdighed. For integritet er en forudsætning for, at vi kan bevare dansk forsknings høje kvalitet og gode renommé.

Senest opdateret 23. februar 2015