Gå til indhold

Virksomheder i hele Danmark skal have adgang til den nyeste viden

Leder af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) bragt i et indstik i Jyllands-Posten 31. maj 2016.

Dansk forskning skal ud og give samfundet værdi. Det skal skabe nye produkter og arbejdspladser og bidrage til vækst og velstand.
 
I de seneste 15 år er danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner blevet markant bedre til at omsætte deres forskning til nye ideer og produkter. Der er kommet flere opfindelser, patenter og samarbejdsprojekter. Og selvom det går den rigtige vej, skal vi gøre endnu mere for, at forskningen kommer ud og gør nytte.
 
Et af midlerne er, at virksomheder i hele Danmark skal have bedre adgang til den nyeste forskning, blandt andet via et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. Danmark er allerede langt fremme, når det gælder virksomheders udnyttelse af den nyeste viden. Vi har en række særdeles kompetente aktører, som fremmer spredning af ny viden til små og mellemstore virksomheder. Vi har veletablerede forskerparker, som bistår med etablering af nye videnbaserede start-ups. Vi har stærke erhvervsklynger og innovationsnetværk, som baner vejen for innovationsprojekter mellem forskere og erhvervsfolk på tværs af faglige og geografiske grænser. Og vi har målrettede investeringer, avancerede teknologiske ydelser og services til rådighed for virksomheder med konkrete ideer til udviklingsprojekter.
 
Samtidig skal virksomhederne investere i udvikling af deres produkter. For vi ved, at virksomheder bliver mere konkurrencedygtige og klarer sig bedre på det danske og det internationale marked, når de bruger penge på innovation. Det giver nye løsninger, en mere effektiv produktion og endnu bedre produkter, som styrker konkurrenceevnen og dermed grundlaget for at skabe vækst og nye arbejdspladser.  Det potentiale skal vi udnytte – fuldt ud – og det gør vi desværre ikke i dag.
 
Vi skal derfor sætte turbo på udviklingen, og flere initiativer er allerede sat i gang.
For det første har regeringen iværksat de såkaldte vækstpiloter i landdistrikterne.  Det er en ny ordning, som giver virksomheder uden for de store byer mulighed for at få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder til at løse et konkret innovationsprojekt og på den måde være med til at udvikle nye produkter.

For det andet har vi i samarbejde med regionerne og kommunerne lavet en ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk. Formålet er, at danske SMV’er gennem klyngerne og netværkene skal have lettere adgang til de nyeste forskningsresultater fra universiteter og andre forskningsinstitutioner, så de kan bruge dem til at udvikle deres metoder og produkter.
 
For det tredje indgår vi også særlige udviklingskontrakter med de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS). De skal understøtte, at institutterne bliver endnu bedre til at bringe avanceret viden ud til virksomheder i hele landet.
 
Forskning skal give samfundet værdi. Selvom vi er godt i gang, skal vi gøre endnu mere.  For regeringen ønsker at skabe vækst og flere private job i Danmark. Derfor skal vi styrke innovation og anvendelsen af ny teknologi i virksomhederne, så vi igennem innovativt samarbejde kan styrke hele Danmark som en konkurrencedygtig spiller i verden.

Senest opdateret 01. juni 2016