Gå til indhold
Du er her: Forside Ministeriet Ministeren Kronikker og debatindlæg Danmark skal have pædagoger i verdensklasse

Danmark skal have pædagoger i verdensklasse

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bragt 8. januar 2021 i Politiken. Det er et svar på indlæg i avisen den 17. december 2020.

Vi har drømmen om at blive verdens bedste pædagoger. Vi har valgt pædagoguddannelsen, fordi vi mener, det er en af de vigtigste uddannelser, der findes. Sådan lyder det her i avisen (17. december 2020) i et indlæg fra en pædagogstuderende og to pædagoger.

For en uddannelsesminister, hvis hjerte banker for Danmarks suverænt største uddannelse, pædagoguddannelsen, vækker ordene stor glæde. For det er lige præcis den høje ambition, vi har brug for blandt vores kommende pædagoger. Regeringen har som mål, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. En af forudsætningerne for at lykkes med den ambition er, at det danske samfund uddanner pædagoger i verdensklasse.

Men; for der er et stort men. Glæden og stoltheden over at være en del af et af de vigtigste fag i vores velfærdssamfund er tilsyneladende blevet slukket af en frustration hos de tre skribenter. For de mener, der hersker en uambitiøs indstilling til pædagoguddannelsen, og at uddannelsen er underprioriteret.

Jeg er ikke enig i, at uddannelsen er underprioriteret. I hvert fald ikke med den her regering. Jeg kan garantere, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for at få pædagoguddannelsen frem i lyset. Og jeg vil mene, vi har andet end ord at bevise det med.

I lang tid har der ikke været nok fokus på det, der sker på uddannelsen og på det arbejde, som pædagoger udfører i vores samfund. Pædagogerne tager sig af det allervigtigste: Vores børn, unge og udsatte i samfundet. Det er ganske enkelt på tide, at vi ser på den pædagogiske faglighed som noget centralt. Der har været en tradition for at mene, at alle og enhver kan passe børn. Men det er på ingen måde hvem som helst, der kan bestride det, og det er en sund og vigtig ændring, at vi forventer noget særligt af de mennesker, der har ansvaret for vores børn.

Vi må ikke gå på kompromis med fagligheden og slække på kvaliteten, selv om vi har en politisk ambition om at uddanne flere pædagoger. Det er et område, der har brug for et bredt kvalitetsløft. Man skal kunne se, at der er kolleger nok i institutionerne, og bl.a. derfor har regeringen netop indgået en aftale, der sikrer bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver.

Derudover skal rammerne på uddannelsen være i orden. Noget af det første jeg foretog mig som minister var derfor at tage ca. 127 millioner kroner fra den tidligere regerings planlagte talentprogram og flytte pengene til pædagoguddannelsen. For den grundlæggende kvalitet af vores uddannelser skal sikres, før vi laver eliteprogrammer. Indtil nu har regeringen samlet investeret ca. 170 millioner kroner i pædagoguddannelsen, ud over det faste taxameter. Arbejdet slutter ikke med det. I øjeblikket er vi i gang med en ambitiøs plan for pædagoguddannelsen, som skal højne kvaliteten og løfte prestigen.

Konkret er vi ved at evaluere pædagoguddannelsen, hvor vi ser på både det faglige niveau, praktikdelen og studiemiljøet. Derudover ser vi på, hvilke pædagogkompetencer der bliver brug for nogle år ud i fremtiden.

Evalueringen skal føre til konkrete forbedringer af uddannelsen. Fx i forhold til de moduler på uddannelsen, som skribenterne ikke har meget tilovers for. Det kan være, at den måde uddannelsen er tilrettelagt på, gør det svært at se sammenhængen mellem forskellige moduler eller, at de studerende oplever et overlap. Det er noget af det, vi ser på. Men først og fremmest skal vi have set på, om vi kan få hævet niveauet på uddannelsen generelt. I det arbejde er de studerendes stemme helt central.

Skribenterne savner at blive mødt med en ambitiøs indstilling fra uddannelsen. Jeg kan kun anerkende, hvor vigtigt det er og love, at jeg og regeringen gør vores til, at det sker. Nye studerende møder ind med en gejst og en flamme, og det må og skal blive mødt af et tilsvarende højt ambitionsniveau. Der skal være et signal fra studiemiljøet om, at faget er vigtigt, og at det, de studerende skal ud og lave, er vigtigt. Her sætter vi barren højt! Her udfordrer vi dig! Her er der brug for at stå på tæer.

Målet er at få en pædagoguddannelse, der giver mening og stolthed og som uddanner pædagoger i verdensklasse. Og regeringen er i fuld gang med arbejdet.

Senest opdateret 11. januar 2021