Du er her: Forside Ministeriet Ministeren Kronikker og debatindlæg Samarbejde skal få grøn innovation i gang

Samarbejde skal få grøn innovation i gang

Kronik af Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister (S), og Simon Kollerup, erhvervsminister (S), bragt i Børsen den 11. februar 2020.

Det går godt med den danske innovation, men der skal høstes mere udbytte af de store offentlige investeringer i forskning.

Regeringens ambition er at gøre Danmark til et grønt iværksætterland. Derfor skal vi have endnu mere gang i samarbejdet mellem forskere og virksomheder. Det er vejen frem.

I efteråret slog et internationalt panel af eksperter fast, at det faktisk går ret godt med dansk innovation - men også, at vi ikke får tilstrækkeligt udbytte af de store offentlige investeringer i forskning.

I dag er Danmark et af de stærkeste forskningslande i verden. Men vi skal også være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation. Det er vi ikke i dag. Når ny viden bliver omsat til innovation i både virksomheder og offentlige organisationer skabes der maksimal værdi for samfundet. Der er altså et stort uforløst potentiale.

I Danmark investerer vi hvert år 23 mia. kr. på offentligt finansieret forskning. Den store viden, der bliver skabt på vores institutioner, skal i højere grad omsættes til produkter og ud og leve i virkeligheden til gavn for danskerne, virksomhederne og dansk eksport.

Behov for bred indsats

Der er allerede mange gode eksempler på den værdi, der bliver skabt, når forskere og virksomheder finder fælles fodslag.

For eksempel har Energy Innovation Cluster i Vestjylland etableret et samarbejde mellem Aalborg Universitet og en række drone-, energi- og vindmøllevirksomheder om at udvikle en ny slags helikopterdroner, der kan fragte reservedele til havvindmøller langt fra land. Med dronelevering kan man nemlig reducere omkostninger til reparationer og gøre det til en endnu bedre forretning at omstille til grøn strøm, der kommer fra havvind.

Vi tog et vigtigt skridt for nylig, da alle Folketingets partier afsatte 1,5 mia. kr. i 2019 øremærket til grøn forskning. Forskningen er et altafgørende bidrag til den nødvendige grønne omstilling i Danmark, og vil samtidig kunne være med til at skabe løsninger på de globale klimaudfordringer

Og der er behov for en bred forskningsindsats på kryds og tværs af samtlige videnskabelige områder. Så vi for eksempel kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, rejse med en mindre belastning af kloden og få endnu mere grøn energi. Desuden oprettede vi på finansloven Danmarks Grønne Fremtidsfond med en samlet kapacitet på 25 mia. kr. Fonden skal bidrage til en national og global grøn omstilling. Det gælder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi og fremme eksporten af grøn teknologi, særligt inden for vind. Og ikke mindst løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af mangel på mad og vand.

Samarbejde leder vejen

Men vi er kun halvt i mål. Der er brug for, at vi ser nærmere på, hvordan de offentlige milliardinvesteringer og Danmarks styrkeposition inden for viden og forskning i endnu højere grad kan blive omsat til iværksætteri, innovation i virksomhederne, hurtigere grøn omstilling, vækst og højproduktive arbejdspladser i hele Danmark. For vi skal have forskerne og virksomhederne til at tale mere sammen.

Og det haster med at få sat skub under dansk innovation, som Dansk Industris direktør Kent Damsgaard også har påpeget her i avisen. For hvis vi skal i mål med regeringens ambitiøse mål om en reduktion af CO2 på 70 pct. i 2030, kræver det et tættere samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Også flere universiteter har fremhævet behovet for, at vi styrker de tværgående ambitioner på innovationsområdet for at øge samarbejdet mellem forskere og virksomheder.

For at kunne udvikle sig, har virksomheder ofte behov for at teste og afprøve nye produkter. I Danmark giver de syv GTS-institutter (De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) adgang til state of the art-testfaciliteter, der er med til at fastholde Danmark i en international styrkeposition på vindenergiområdet og sikre arbejdspladser og en stærk vindmølleindustri i Danmark. F.eks. har GTS'en Force Technology sammen med Lindø Offshore Renewables Center opbygget et nyt imponerende testcenter, hvor vindmølleindustrien kan få testet store komponenter og systemer til fremtidens vindmøller - noget som blandt andre Siemens benytter sig af.

Det er et eksempel på, at fremtidens grønne løsninger kan blive skabt, når den offentlige forskning kommer ud og leve i virksomhederne. Det vil vi gerne have meget mere af, så vi kan gå fra at være en vidensnation til et grønt iværksætterland.

Derfor arbejder vi i fællesskab - som erhvervsminister og uddannelses- og forskningsminister - på at styrke samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet på den bedst mulige måde. Og vi glæder os til at få input fra både virksomheder og universiteter, så vores innovationssystem kan blive endnu bedre de kommende år.

Senest opdateret 11. februar 2020