Uddannelsesloft

Indlæg af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bragt i Weekendavisen 26. juni 2020. Det er er et svar på Ann Sophie Rønne Andersens indlæg i Weekendavisen den 12. juni 2020.

I februar lykkedes det et bredt udsnit af Folketinget at afskaffe uddannelsesloftet. Samtidig genindførte vi kandidatreglen. Det blev sat til debat her i Weekendavisen i et indlæg den 12. juni af Ann Sophie Rønne Andersen. Men beslutningen om afskaffelsen af uddannelsesloftet og genindførelsen af kandidatreglen bunder i et godt, et fornuftigt og et rimeligt princip.

Som uddannelses- og forskningsminister kan jeg kun glæde mig over, når nogen ønsker at uddanne sig. Det skal være muligt at blive klogere hele livet. Også på sig selv og sine ønsker. Det var derfor, vi afskaffede uddannelsesloftet. Tusindvis af unge var nervøse for at vælge den forkerte uddannelsesvej. Det satte vi en stopper for. Dobbeltuddannelse skal ikke være et mål i sig selv, men der skal være plads til at vælge om og til at skifte retning. Har man en kandidatuddannelse, kan man også godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Også en ny kandidatuddannelse.

Men! Kandidatreglen betyder, at hvis man allerede har færdiggjort en kandidatuddannelse, så kommer man bagerst i køen, så man ikke tager pladsen fra en anden ansøger, der endnu ikke har en kandidatuddannelse. Lad mig sige det, så det ikke kan misforstås: Det står jeg som ansvarlig minister fuldstændig på mål for.

Vi har ikke et ubegrænset antal uddannelsespladser her i landet. Vi er derfor nødt til at prioritere i ansøgerne til de uddannelser, hvor der er flere ansøgere end pladser.

Jeg kan ikke se en ung uddannelsessøgende i øjnene, hvis han eller hun bliver afvist i uddannelseskøen, fordi en anden, der allerede har gennemført en lang videregående uddannelse, vil have pladsen.

Ann Sophie Rønne Andersen anfører, at vi midt i en corona-krise ikke har råd til at afvise velkvalificerede ansøgere. Jeg kunne ikke være mere enig. Vi regner med at antallet af ansøgere som følge af corona vil stige.

Derfor har regeringen sammen med et enigt Folketing givet penge til at kunne oprette 5.000 nye studiepladser. Fordi uddannelse er vigtig. Fordi uddannelse er fremtiden. Kandidatuddannede må som nævnt også gerne tage en ny uddannelse. Og sidste år var der knap 400 uddannelsestilbud med ledige pladser, så der er stadig mange gode muligheder.

Det er et godt princip, at en person kan tage en ny uddannelse undervejs i livet. Det er efter min opfattelse også et fornuftigt princip, at en person ikke er forhindret i at blive optaget på en ny videregående uddannelse, alene fordi vedkommende på et tidligere tidspunkt har gennemført en kandidatuddannelse. Men det er også et rimeligt princip, at en person, der allerede har gennemført en kandidatuddannelse, ikke tildeles en studieplads frem for andre ansøgere til en videregående uddannelse.

Senest opdateret 26. juni 2020