Gå til indhold
Du er her: Forside Ministeriet Ministeren Taler Kriser stiller spørgsmål – forskning finder svar

Kriser stiller spørgsmål – forskning finder svar

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensens tale til konferencen ’Danmark i Europa: fælles fremtid – fælles løsninger’, 26. november 2020.

Det talte ord gælder.

Godmorgen alle sammen! Som mange andre ting i 2020, så ser dagen i dag lidt anderledes ud, end jeg havde forestillet mig.

Lige nu skulle vi have siddet sammen i en stor, flot sal, med ens kaffekopper, ansigt til ansigt, og have lyttet og talt sammen en hel dag. I stedet sidder vi bag skærmen, med mange forskellige kaffestel.

Det er godt, at dét i det mindste kan lade sig gøre. Så tak til teamet, der har arbejdet på den her konference i lang tid. Som har formået at skabe en alternativ løsning.

Og med de ord: Velkommen til dagens konference - Danmarks kick off for det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Det er virkelig positivt, at der er så stor interesse for at være med i dag. Det kommer forhåbentlig også til at gælde den nye programperiode.

For vi skal have de bedste hjerner til at skabe de bedste idéer, og gøre det sammen.

Det er vejen frem – ikke mindst i forhold til den grønne omstilling.

Forskning skaber sammenhængskraft

Europa og verden står midt i en krisetid. Det mærker vi alle sammen. Vi skal finde svar på de her kriser i fællesskab. Og svarene skal blandt andet findes i forskning og innovation.

Vi skal udvikle løsninger på vores globale udfordringer, der er fremsynede og ikke midlertidige. Løsninger, der kommer alle til gode. Løsninger, der skaber fremtidens bæredygtige samfund. Og det gør vi bedst, når vi arbejder mod et fælles mål.

Derfor er jeg glad for, at vi - både på nationalt og europæisk niveau - er lykkedes med at sætte en retning på forskningen, der netop prioriterer de grønne, sunde samfund:

Hvis vi skal lykkes med at udvikle alternative grønne brændstoffer. Med at udvikle alternativer til plastik, så vores have ikke bliver til kirkegårde. Med at finde kure mod sygdomme, der tager vores nærmeste fra os. Så skal vi forske og finde løsningerne sammen.

Hvad kan Horizon Europe?

Det bringer mig videre til dagens raison d’être: Horizon Europe. Igen, så er det lykkedes Europa at nå til enighed om et kæmpe og meget ambitiøst program. Og et stort, flot budget.

Et program, der skal være med til at løse vores største, fælles udfordringer og fremtidssikre vores jobs og vores velfærd.

Jeg er især glad for, at den grønne omstilling og klimaforandringerne er blevet prioriteret meget højt. Det er nøgleord - både i en dansk kontekst, og i Horizon Europe.

I det nye rammeprogram, Horizon Europe, bygger vi videre på en struktur, vi kender fra i dag. Og vi bygger videre på de gode erfaringer, vi har gjort os:

  • Excellence og samarbejde blandt Europas bedste. Om både grundforskning og udforskningsbaseret forskning.
  • Og en mere tydelig vinkel på innovation, så Europa også her bliver endnu stærkere.

Det er blevet til næsten 30.000 projekter. I de seneste 7 år af Horizon 2020’s historie. De fleste af dem er samarbejdsprojekter på tværs af Europas grænser. Og mange af dem har partnere med fra resten af verden.

Den danske tilgang

I dag er det jo vigtigt at få sagt, at vi i Danmark – altså I derude bag skærmen – gør det helt utrolig godt, også når det kommer til deltagelse i EU-projekter. Det er der tre grunde til.

For det første jeres idérigdom og dygtighed. Det er fundamentet. Jeres lyst til overhovedet at være med til at løse problemer.

For det andet: Så er I gode til at samarbejde. Måske har vores lille størrelse været med til at give os det ”mindset” – at uden samarbejde kommer vi ingen vegne. Alle dem uden for vores egen matrikel: De kan godt være konkurrenter. Men de er også en forudsætning for at bringe os selv bedre i spil.

Dén evne og tankegang får vi endnu mere brug for. Storbritannien forlader EU. Og vi skal finde flere nye samarbejdspartnere. Det er vigtigt, hvis vi skal holde vores flotte plads på listen over de 20 lande, der har deltaget mest i Horizon. Danmark ligger lige nu på en 2. plads! Og I har hentet næsten 10 milliarder kroner hjem fra Horizon 2020.

Og så er der den tredje ting: Den måde, vi har organiseret os på. Og den dialogbaserede tilgang, vi har til tingene. Mange af jer bruger for eksempel en hel del tid som aktive medlemmer i de danske referencegrupper for Horizon. I mødes og udveksler jeres viden om og perspektiver på Horizon-sporet. Og I hjælper ministeriet med at udvikle og forbedre rådgivningen om Horizon, så vi understøtter jeres arbejde bedst muligt.

Måske har den danske måde at gøre tingene på inspireret til den ”co-creation”, der er blevet et kodeord i den europæiske debat?

En hilsen til Kommissæren

Der er én bestemt, jeg gerne vil sende en hilsen. Så jeg tillader mig lige at skifte sprog, for at sige stor tak til EU’s kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel:

Dear Commissioner Gabriel. I want to thank you very much for taking part today in Denmark’s official Horizon Europe kick off event. We share your hope and your expectation that Horizon Europe will be a great success!

Because these are trying times. European collaboration is ever more important. We must build upon our excellent foundation in order to solve our shared problems, and reach our shared goals.

Horizon Europe will facilitate thousands of projects by Europe’s best researchers and innovators.
Horizon Europe will continue the important balance between basic research, applied research and innovation.

And between bottom-up and top-down instruments. It will help improve the alignment between the European and national research agendas, support our shared policy objectives and help build the future we need and want.

As Denmark’s Minister for Higher Education and Science, I am happy and proud to pledge our continued dedication to being a very active partner.

I hope you will enjoy today – and I look forward to our continued work together.

På gensyn

On that note … vil jeg slutte af med at sige en kæmpe tak til alle jer deltagere. Vores kaffestel er måske forskellige i dag, men vores mission er den samme. Vi skal bruge forskningen og innovationen til at skabe en fælles bedre fremtid.

I dag er en rigtig god lejlighed til at høre mere – og drøfte udfordringer og muligheder i Horizon Europe, så vi kommer bedst muligt fra start.

Jeg håber, at I vil lytte og diskutere. Få samlet gode ideer og inspiration, så vi er klar til Horizon Europe, lige om lidt.

Tak for ordet. Og rigtig god dag!

Senest opdateret 14. december 2020