Du er her: Forside Ministeriet Ministeriet som arbejdsplads Generel information

Generel information

Når du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriet, er du ansat i det offentlige. Her på siden kan du blandt andet orientere dig om god adfærd i det offentlige, ansættelsesvilkår samt mere generelle forhold om it-sikkerhed, som medarbejdere i ministeriet skal være opmærksomme på.

God adfærd i det offentlige

Når du bliver ansat inden for staten, er der nogle særlige spilleregler, der gør sig gældende inden for en række områder såsom værdier og principper for offentlig forvaltning, tavshedspligt, modtagelse af gaver, handlepligt ved korruption m.m. Du har mulighed for at gøre dig bekendt med disse spilleregler i Moderniseringsstyrelsens folder "God adfærd i det offentlige" og i Justitsministeriets folder "Undgå korruption".

Derudover blev der i 2015 udarbejdet et kodex - ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen - Kodex VII”, som beskriver centrale pligter for embedsmænd i forbindelse med rådgivning og bistand til ministre.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet har vi en it-adfærdspolitik. Det er vigtigt, at du kender de særlige sikkerhedsmæssige og juridiske problemstillinger, der er forbundet med brugen af internettet og informations- og kommunikationsteknologi, da overtrædelse kan medføre brud på it-sikkerheden.

Ansættelsesvilkår

I Uddannelses- og Forskningsministeriet sker ansættelse som udgangspunkt på overenskomst – det vil sige en aftale, der er indgået mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. De faglige organisationer er repræsenteret i ministeriet via tillidsrepræsentanterne. Når du ansættes på overenskomst, er det din tillidsrepræsentant, der forhandler løn og eventuelle løntillæg på dine vegne. Enkelte medarbejdergrupper har selv retten til at forhandle løn.

Ud over at der forhandles løn ved ansættelsen, er der lønforhandling én gang om året i Uddannelsesministeriet.

Din brug af internettet registreres

Der er opsat en indbrudsalarm på Uddannelses- og Forskningsministeriets internetforbindelse. Alarmen reagerer på sikkerhedshændelser mod Uddannelsesministeriet og indsamler al ind- og udgående trafikdata mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og omverdenen.

Indbrudsalarmen er sat op, fordi ministeriet er tilsluttet den statslige varslingstjeneste for internettrusler i Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed varsler om it-angreb og medvirker til, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og systemer på internettet.

Senest opdateret 05. oktober 2018