Du er her: Forside Ministeriet Ministeriet som arbejdsplads Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Uddannelses- og Forskningsministeriet anser kompetenceudvikling som muligheden for at tilegne sig ny viden i form af nye opgaver, nye udfordringer, spændende og alsidige kurser samt intern rokering i koncernen.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet er kompetenceudvikling et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse. Ledelsen fastlægger de strategiske mål for, hvilke kompetencer som ønskes i de enkelte institutioner, og skaber den nødvendige plads og rammer for gennemførelse af kompetenceudvikling.

Medarbejderudviklingssamtaler - PU-samtaler for medarbejdere

Den årlige medarbejderudviklingssamtale – Performanceudviklingssamtale – er omdrejningspunktet for din kompetenceudvikling. PU-samtalen har til formål at skabe en konstruktiv og konkret dialog om din performance, udvikling og trivsel. Som en del af PU-samtalen drøfter du en udviklingsplan med din nærmeste leder, og sammen beskriver I de ønskede udviklingsområder for det kommende år.

Lederudviklingssamtaler – PU-samtaler for ledere

Alle med personaleansvar i Uddannelses- og Forskningsministeriet har en årlig lederudviklingssamtale – PU-samtale. PU-samtalen har til formål at skabe en konstruktiv og konkret dialog om din performance og udvikling samt at understøtte dig som leder i lederrollen. Samtalen giver mulighed for at drøfte gensidige ønsker og forventninger og er en lejlighed til at få en dialog om udøvelse af ledelse, lederens situation og de rammer, som er sat for god ledelse i ministeriet.

Kurser og e-læring

I Uddannelses- og Forskningsministeriet har du mulighed for at deltage i interne og eksterne kurser. Derudover kan du gratis benytte en række e-læringskurser igennem det statslige e-læringssystem, Campus. Der er eksempelvis kurser om kommunikation, projektledelse og internationale opgaver

Internationale erfaringer

Der er mulighed for at få international erfaring gennem ansættelse i relevante internationale fora. Eksempelvis udsender ministeriet nationale eksperter til i EU-Kommissionen, og har medarbejdere udstationeret på de seks danske innovationscentre i Brasilien, Indien, Sydkorea, München, Silicon Valley og Shanghai. Desuden er der attachéstillinger i Bruxelles, hvor man fungerer som bindeled mellem ministeriet, EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige EU-lande.

Senest opdateret 02. maj 2016